Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Ние сме част от цялото май 15, 2011

 

Може ли да си представим БОГ? април 29, 2011

 

Светът няма да бъде разрушен от тези, които вършат зло… октомври 5, 2010

 

логическото мислене април 13, 2009

“Чисто логическото мислене не може да ни донесе никакво познание за емпиричния свят; всяко познание на действителността започва от опита и завършва с него. Твърденията, изведени по чисто логичен път са напълно лишени от реалност.”

~Алберт Айнщайн~

 

Интуитивния ум е свещен дар август 4, 2008

 

ЗЛОТО НЕ СЪЩЕСТВУВА април 13, 2008

Университетски професор задал следния въпрос на своите студенти:
„Всичко ли което съществува е създадено от Бога?“
Студент смело отвърнал:
„Да създадено е от Бога.“
„Значи Бог е създал всичко?“
„Да сър“ – потвърдил отново студента.

Професора продължил:
„Ако Бог е създал всичко, значи Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува, така че съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност Бог е зло.“ Студента притихнал след този отговор.
Професорът бил много доволен от себе си и се похвалил пред студентите, как още веднъж доказал, че вярата в Бога е абсолютен мит.

Още един студент вдигнал ръка с молба да зададе въпрос.
„Разбира се“ – самодоволно отвърнал професора.
Студента се изправил и попитал – „Професоре а студа съществува ли?“
„Що за въпрос, разбира се, че съществува! На теб никога ли не е било студено?“
Студентите се засмели на въпроса на младежа.А той продължил:

Всъщност в съотвествие със законите на физиката студ не съществува, това което ние възприемаме за студ е всъщност отсъствие на топлина. Човек или предмет могат да бъдат изучени в съотвествие на това дали притежават или предават енергия. Абсолютната нула е аболютно отсъствие на топлина. Цялата материя става инертна и не може да реагира при тази температура.
Студ не съществува, ние сме създали тази дума за да обозначим това, което чувстваме при отсъствието на топлина.

Студента продължил: – „Професоре а тъмнина съществува ли?“
„Да, съществува.“
Студента отвърнал: – „Отново не сте прав сър. Тъмнината също не съществува. В действителност това е отсъствието на светлина. Можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Можем чрез призмата на Нютон да разложим бялата светлина на отделните и цветове и да изучим дължината на вълната на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Обикновен лъч светлина може да се промъкне в тъмнината и да я просветли. Как може да се измери колко е тъмно дадено пространство? Измерва се количеството светлина нали така? Тъмнината е понятие измислено от хората, за да се опише отсъствието на светлина.

Накрая студента попитал отново професора: „Сър, злото съществува ли?“
Този път професора отговорил доста по-неуверено:
Разбира се, както вече казах виждаме го всеки ден, жестокостта между хората, множеството престъпления и насилие по света. Това са примери за съществуването на злото.“
На което студента отвърнал:

„Злото не съществува сър само по себе си, това е отсъствието на Бога. Прилича на студа и тъмнината – дума създадена от човека, да обозначи отсъствието на Бог. Той не е създал злото. Злото – това не е вяра или любов, които съществуват както толпината и светлината. Злото – това е резултата от отсъствието на божествената любов у човека. Прилича на студа, който се появява тогава когато няма топлина, или тъмнината, настъпваща при отсъствието на светлина.

Професора седнал. Името на младия студент било Алберт Айнщайн.

 

 
%d блогъра харесват това: