Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Големият урок, който трябва да бъде научен от живота на Иисус Христос април 10, 2015

„Когато изучаваме живота на Иисус Христос, едно нещо изпъква силно, а именно тъпотата на хората от онова време. Поради тяхното невежество беше разпъната такава великолепна личност. Каква непоправима тъпота! Когато попитаха хората кой трябва да бъде освободен, крадецът или Иисус Христос, евреите настояха да бъде освободен крадецът, а Иисус Христос да бъде разпънат.
Знаем днешното състояние на тези хора. Стореният от тях грях няма да измият в цяла поредица животи. Дори и сега тези хора са обгърнати от своето его. Мислят, че са извършили достойно дело. Дори ако сега помолят Бог: „О, Господи, прости ни, че разпънахме Твоя Свещен Принцип. Прости ни, че разрушихме Твоето Свещено Начало“, Бог веднага ще им прости. Обаче на човек му е много трудно да се извинява. Извърши безброй лоши дела. Колко души на този свят боготворят светците?
Вземете примера с Шри Кабир или Шри Гуру Нанака. Хората ги преследваха на всяка крачка. На този свят хората не са дали на светците нищо друго освен болка и мъчение. Сега обаче условията са други. Сатя юга започна. Възможно е да се опитате, но няма да успеете да преследвате или да измъчвате който и да е светец. Това се дължи на самия Иисус Христос, защото Той приведе в този свят в действие могъща енергия, която ще направи така, че да страдат лошите хора. Те ще бъдат наказани
……………..
Големият урок, който трябва да бъде научен от живота на Иисус Христос, е, че трябва да сте удовлетворени от мястото, на което Всемогъщият ви е поставил. Иисус Христос не промени мисията си, не се изолира от обществото, гледайки на себе си като на саняси. Напротив, щом Му се удаде, посети една сватбена церемония и я организира.
В Библията се казва, че по време на една сватба, Той е превърнал водата в пресен гроздов сок. А човешкото същество така е преработило този случай, че да внуши идеята: щом като Иисус Христос е направил вино от водата, значи е пиел вино. В еврейския език думата вино означава гроздов сок. Не означава алкохол.
Иисус Христос инкарнира, за да отвори Агния Чакра и да разтвори (анулира) егото ви. Моята задача е да събудя енергията  – вашата Кундалини, – която да премине през вашата Сахасрара чакра. Тази работа е от колективно естество. Следователно трябва да направя това с всички “ – Шри Матаджи Нирмала Деви, 26.9.1979, Индия
 

Сеячът сее словото – Марк 4:14 ноември 30, 2013

Притчата за сеяча е много важна. Бог сее семето/Божествената енергия/ непрекъснато отгоре, но ние сме затворили тясната врата и не може Божествената енергия да влезе в нас.
Тясната врата може да се отвори само ако Живата вода /Кундалини/ бъде събудена.
Йоан 7:38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.

Seed Bible

 

За сляпата вяра юли 19, 2013

„Досега във всички свети писания, включително в Библията и Гита, пише, че трябва да имате вяра. Вие трябва да имате вяра. Обаче думата „вяра“ никъде не е обяснена както трябва и хората мислеха, че става въпрос за сляпа вяра. 

Единственият начин да се вярва е чрез сляпата вяра. Това понятие трябва да бъде изчистено. Вместо това обаче то се превърна във велик термин – „вяра“. И действително се практикуваше сляпа вяра. Хората започнаха да се учат на сляпа вяра и вяра. Например някой върви по улицата и си мисли за Бог. Изведнъж намира златен пръстен. 

Така вярата в Бог се материализира – Той е помогнал да бъде намерен пръстенът. Или, ако някому предстои развод и е помолил Бог, тогава разводът не се е състоял благодарение на помощта на Бог. Това е Божия помощ. 

Това обаче има и друга страна. Може да се каже, че хората, които не вярват в Бог, жънат големи успехи. Как ще обясните това? Пълни неверници, а животът им е успешен! Как ще обясните това?“ – Шри Матаджи – 15.11.1980 г., Англия
‪#‎ШриМатаджи‬
‪#‎СахаджаЙога‬

 

Как култа към Богинята е бил премахнат ноември 22, 2011

Езекия е съборил всички жертвеници на Богинята Ищар.
4 Царе 21
3 Устрои изново високите места, които баща му Езекия бе съборил, издигна жертвеници на Ваала и направи ашера, както Израилевият цар Ахаав беше сторил, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.
4 Царе 21
7 И ваяният идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;

Ето как ашерата-Ищар е била премахната от домовете:
Съдии 6:25
И в същата нощ Господ му каза: Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при него.
Съдии 6:26
После на върха на тая скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и вземи втория вол та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш.
Съдии 6:28
А когато градските жители станаха на утринта, ето, Вааловият жертвеник беше съборен, и ашерата, която беше при него, съсечена, и вторият вол цял изгорен на издигнатия олтар.
Съдии 6:30
Тогава градските жители казаха на Иоаса: Изведете сина си да се умъртви, понеже той е съборил Вааловия жертвеник, и понеже е съсякъл ашерата, която беше при него.
3 Царе 15:13
А още свали и майка си Мааха да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол та го изгори при потока Кедрон.
3 Царе 16:33
Ахаав направи и ашера; тъй че от всичките Израилеви царе, които бяха преди него, Ахаав извърши най-много да разгневи Господа Израилевия Бог.
3 Царе 18:19
Сега, прочее, прати та събери при мене целия Израил на планината Кармил, и четиристотин и петдесет Ваалови пророци, и четирите стотин пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза.
4 Царе 13:6
обаче не се оставиха от греховете на дома на Еровоама, с които направи Израиля да греши, а в тях ходиха; и ашерата още стоеше в Самария).
4 Царе 21:3
Устрои изново високите места, които баща му Езекия бе съборил, издигна жертвеници на Ваала и направи ашера, както Израилевият цар Ахаав беше сторил, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.
4 Царе 21:7
И ваяният идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;
4 Царе 23:4
Тогава царят заповяда на първосвещеник Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят из Господния храм всичките вещи направени за Ваала, за ашерата и за цялото небесно множество; и изгори ги вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил.
4 Царе 23:6
Занесе ашерата из Господния дом вън от Ерусалим на потока Кедрон, стри я на прах, и хвърли праха й по общонародните гробища.
4 Царе 23:7
Събори и къщите на мъжеложците, които бяха в Господния дом, гдето жените тъчеха завеси за ашера.
4 Царе 23:15
При това царят събори жертвеника, който бе във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който направи Израиля да греши, да! оня жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах, и изгори ашерата.
2 Летописи 15:16
А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го, та го изгори при потока Кедрон.
Исая 66:17
Ония, които се освещават и очистват за да отиват в градините След една ашера в средата, Като ядат свинско месо и гнусотии и мишки, Те всички ще загинат, казва Господ.

и още

Съдии 6:25
И в същата нощ Господ му каза: Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при него.
Съдии 6:26
После на върха на тая скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и вземи втория вол та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш.
Съдии 6:28
А когато градските жители станаха на утринта, ето, Вааловият жертвеник беше съборен, и ашерата, която беше при него, съсечена, и вторият вол цял изгорен на издигнатия олтар.
Съдии 6:30
Тогава градските жители казаха на Иоаса: Изведете сина си да се умъртви, понеже той е съборил Вааловия жертвеник, и понеже е съсякъл ашерата, която беше при него.
4 Царе 13:6
обаче не се оставиха от греховете на дома на Еровоама, с които направи Израиля да греши, а в тях ходиха; и ашерата още стоеше в Самария).
4 Царе 21:7
И ваяният идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;
4 Царе 23:4
Тогава царят заповяда на първосвещеник Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят из Господния храм всичките вещи направени за Ваала, за ашерата и за цялото небесно множество; и изгори ги вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил.
4 Царе 23:6
Занесе ашерата из Господния дом вън от Ерусалим на потока Кедрон, стри я на прах, и хвърли праха й по общонародните гробища.
4 Царе 23:15
При това царят събори жертвеника, който бе във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който направи Израиля да греши, да! оня жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах, и изгори ашерата.

Всякакви прилики с Шри Дурга едва ли са случайни:

Posted Image

Posted Image

Ishtar

 

Как жената на Господ е изхвърлена от Библията август 25, 2011

http://www.monitor.bg/article?id=285214

Discovery News
26.03.2011

Господ е имал съпруга – Ашерах, за която в Книгата на царете се твърди, че е била почитана наравно с Яхве в храма му в Израел, разкрива оксфордски учен.През 1967 г. Рафаел Патаи е първият историк, който споменава, че древните израилтяни са почитали и Яхве, и Ашерах.Теорията сега получава нова известност благодарение на изследванията на Франческа Ставракопулу, която започва работа по тях в Оксфорд, а сега е старши лектор в департамента по теология и религия на университета в Ексетър.Информацията, представена в книгите, лекциите и научните публикации на Ставракопулу, е послужила като основа за документална тв поредица в три части, която в момента се излъчва в някои европейски страни; в нея тя разглежда в подробности връзката между Яхве и Ашерах.

Според  изследователкатаБОЖИЯТА СЪПРУГА Е ПОТЪНАЛА В ЗАБРАВА

Може да го познавате като Яхве, Аллах или Господ. Но по този въпрос евреите, мюсюлманите и християните – хората от великите религии от времето на Авраам, са единодушни: има само един Бог,“ пише Ставракопулу в изявление, разпространено до британските медии. „Той е самостоятелна фигура, единствен, всеобхватен създател, не един бог от цялостен пантеон… или поне така сме свикнали да смятаме.“Изследователката допълва, че след години на проучвания в областта на историята и религията на Израел тя е достигнала до „цветистия и изглежда за някои хора неудобен извод, че Бог е имал съпруга“.Теорията й е базирана на древни текстове, амулети и фигури, открити предимно при археологически разкопки в древния ханаански крайбрежен град Угарит, намиращ се в сегашна Сирия. Всички тези артефакти разкриват, че в онези времена Ашерах е била смятана за могъща богиня на плодородието.Археологически разкопки

ПОТВЪРЖДАВАТ БИБЛЕЙСКИ ЦИТАТИ

Връзката на Ашерах с Яхве по думите на Ставракопулу е упомената и в самата Библия, и в надписи от VIII в. върху глинени плочки, намерени в Синайската пустиня на място, наречено Кунтилет Аджруд. Въпросният надпис е „молба за благословия,“ разкрива тя.“Решаващият факт е, че благословията се иска от „Яхве и неговата Ашерах.“ Това са доказателства, че в представите на тогавашните жители на тези територии Яхве и Ашерах са били приемани като божествена двойка. Открити са още няколко подобни надписи след този момент, като всички те затвърждават тезата, че библейският Бог някога е имал съпруга.“Също така значимо според констатациите на Ставракопулу е „признанието в Библията, че на богиня Ашерах е била отдавана почит в храма на Яхве в Йерусалим. В Книгата на царете се твърди, че статуя на Ашерах се е намирала в храма и че жените прислужнички в храма са тъкали ритуални облекла от плат за нея.

Мъжете редактори на Библията са я ПРЕВЪРНАЛИ В „СВЕЩЕНО ДЪРВО“

Дж. Едуард Райт, председател на Аризонския център за юдейски изследвания и института за археологически проучвания „Олбрайт“, коментира, че е истина, че няколко еврейски надписи говорят за „Яхве и неговата Ашерах.“ Според него „Ашерах не е била напълно премахната от Библията от цензуриралите я впоследствие мъже. В някои от книгите остават следи от нейното присъствие – и на база тези следи, археологически доказателства и упоменаванията й в текстове от страни, съседни с Израел и Юдея, можем да възстановим частично ролята й в религиите на Южния Левант.“Ашерах – известна в древния Близък изток с различни други имена като Астарта и Ищар – е била „важно божество, което е било смятано както за могъщо, така и за грижовно,“ допълва Райт. „Много английски преводи предпочитат да заместват упоменаванията на „Ашерах” със „свещено дърво”. Това изглежда донякъде се дължи на съвременно желание, очевидно вдъхновено от библейските описания, Ашерах да бъде скрита отново от хората.

ЯХВЕ Е ОБЯВЕН ЗА „ЕДИНСТВЕН“ БОГ едва 500 години преди Христа.

На подобно мнение е и Арън Броуди, директор на музея по библейска археология „Баде“ и доцент по археология и религия в теологическия институт „Пасифик“: „Упоменаванията на богиня Ашерах в еврейската библия (Стария завет) са редки и като цяло са старателно редактирани от древните автори, които са обобщавали текстовете“. Дори се твърди, че Ашерах – под формата на символ на дърво – е била „насичана и изгаряна пред Храма по решения на определени управници, които са се опитвали да „пречистят“ религиозния култ и да се концентрират върху почитането на един-единствен мъжки бог – Яхве“, добавя той. Древните израилтяни са били политеисти и са се покланяли на много богове, заявява Броуди, „като само малка част от тях са били поклонници на Яхве преди историческите събития от 586 пр. н.е.“ През тази година елитна общност от Юдея е била изпратена в изгнание във Вавилон и храмът в Йерусалим е бил разрушен. Това според Броуди е довело до „по-универсално възприятие за стриктен монотеизъм: един Бог не само за Юдея, но и за всички народи.“

 

Разумна ли е змията? юли 30, 2011

Матей 10:16
Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.

Противно на написаното в Стария Завет за змиите, Исус ни казва да бъдем разумни като змиите.
С какво змията е разумна и следва ли да приемем, че тя е извършила добро и разумно дело като е дала плода на познанието на Адам и Ева?

 

Как се медитира/моли/ съгласно Библията февруари 23, 2011

Всяка прилика с познати вероизповедания е случайна. Изображение

Матей 26:39. И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.
Откровение 11: 16. И двадесет и четиримата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха:
Откровение 7: 11. И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха:
Битие 17:3 Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше:.
Битие 17:17. Тогава Авраам падна по очи, засмя се и си помисли: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има деветдесет години, ще роди ли?
Числа 16:4 А Моисей, като чу това, падна на лицето си

https://i2.wp.com/www.ilmfruits.com/wp-content/uploads/sujood.jpg

 

 

 
%d блогъра харесват това: