Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Големият урок, който трябва да бъде научен от живота на Иисус Христос април 10, 2015

„Когато изучаваме живота на Иисус Христос, едно нещо изпъква силно, а именно тъпотата на хората от онова време. Поради тяхното невежество беше разпъната такава великолепна личност. Каква непоправима тъпота! Когато попитаха хората кой трябва да бъде освободен, крадецът или Иисус Христос, евреите настояха да бъде освободен крадецът, а Иисус Христос да бъде разпънат.
Знаем днешното състояние на тези хора. Стореният от тях грях няма да измият в цяла поредица животи. Дори и сега тези хора са обгърнати от своето его. Мислят, че са извършили достойно дело. Дори ако сега помолят Бог: „О, Господи, прости ни, че разпънахме Твоя Свещен Принцип. Прости ни, че разрушихме Твоето Свещено Начало“, Бог веднага ще им прости. Обаче на човек му е много трудно да се извинява. Извърши безброй лоши дела. Колко души на този свят боготворят светците?
Вземете примера с Шри Кабир или Шри Гуру Нанака. Хората ги преследваха на всяка крачка. На този свят хората не са дали на светците нищо друго освен болка и мъчение. Сега обаче условията са други. Сатя юга започна. Възможно е да се опитате, но няма да успеете да преследвате или да измъчвате който и да е светец. Това се дължи на самия Иисус Христос, защото Той приведе в този свят в действие могъща енергия, която ще направи така, че да страдат лошите хора. Те ще бъдат наказани
……………..
Големият урок, който трябва да бъде научен от живота на Иисус Христос, е, че трябва да сте удовлетворени от мястото, на което Всемогъщият ви е поставил. Иисус Христос не промени мисията си, не се изолира от обществото, гледайки на себе си като на саняси. Напротив, щом Му се удаде, посети една сватбена церемония и я организира.
В Библията се казва, че по време на една сватба, Той е превърнал водата в пресен гроздов сок. А човешкото същество така е преработило този случай, че да внуши идеята: щом като Иисус Христос е направил вино от водата, значи е пиел вино. В еврейския език думата вино означава гроздов сок. Не означава алкохол.
Иисус Христос инкарнира, за да отвори Агния Чакра и да разтвори (анулира) егото ви. Моята задача е да събудя енергията  – вашата Кундалини, – която да премине през вашата Сахасрара чакра. Тази работа е от колективно естество. Следователно трябва да направя това с всички “ – Шри Матаджи Нирмала Деви, 26.9.1979, Индия
 

Сеячът сее словото – Марк 4:14 ноември 30, 2013

Притчата за сеяча е много важна. Бог сее семето/Божествената енергия/ непрекъснато отгоре, но ние сме затворили тясната врата и не може Божествената енергия да влезе в нас.
Тясната врата може да се отвори само ако Живата вода /Кундалини/ бъде събудена.
Йоан 7:38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.

Seed Bible

 

За сляпата вяра юли 19, 2013

„Досега във всички свети писания, включително в Библията и Гита, пише, че трябва да имате вяра. Вие трябва да имате вяра. Обаче думата „вяра“ никъде не е обяснена както трябва и хората мислеха, че става въпрос за сляпа вяра. 

Единственият начин да се вярва е чрез сляпата вяра. Това понятие трябва да бъде изчистено. Вместо това обаче то се превърна във велик термин – „вяра“. И действително се практикуваше сляпа вяра. Хората започнаха да се учат на сляпа вяра и вяра. Например някой върви по улицата и си мисли за Бог. Изведнъж намира златен пръстен. 

Така вярата в Бог се материализира – Той е помогнал да бъде намерен пръстенът. Или, ако някому предстои развод и е помолил Бог, тогава разводът не се е състоял благодарение на помощта на Бог. Това е Божия помощ. 

Това обаче има и друга страна. Може да се каже, че хората, които не вярват в Бог, жънат големи успехи. Как ще обясните това? Пълни неверници, а животът им е успешен! Как ще обясните това?“ – Шри Матаджи – 15.11.1980 г., Англия
‪#‎ШриМатаджи‬
‪#‎СахаджаЙога‬

 

Как култа към Богинята е бил премахнат ноември 22, 2011

Езекия е съборил всички жертвеници на Богинята Ищар.
4 Царе 21
3 Устрои изново високите места, които баща му Езекия бе съборил, издигна жертвеници на Ваала и направи ашера, както Израилевият цар Ахаав беше сторил, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.
4 Царе 21
7 И ваяният идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;

Ето как ашерата-Ищар е била премахната от домовете:
Съдии 6:25
И в същата нощ Господ му каза: Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при него.
Съдии 6:26
После на върха на тая скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и вземи втория вол та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш.
Съдии 6:28
А когато градските жители станаха на утринта, ето, Вааловият жертвеник беше съборен, и ашерата, която беше при него, съсечена, и вторият вол цял изгорен на издигнатия олтар.
Съдии 6:30
Тогава градските жители казаха на Иоаса: Изведете сина си да се умъртви, понеже той е съборил Вааловия жертвеник, и понеже е съсякъл ашерата, която беше при него.
3 Царе 15:13
А още свали и майка си Мааха да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол та го изгори при потока Кедрон.
3 Царе 16:33
Ахаав направи и ашера; тъй че от всичките Израилеви царе, които бяха преди него, Ахаав извърши най-много да разгневи Господа Израилевия Бог.
3 Царе 18:19
Сега, прочее, прати та събери при мене целия Израил на планината Кармил, и четиристотин и петдесет Ваалови пророци, и четирите стотин пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза.
4 Царе 13:6
обаче не се оставиха от греховете на дома на Еровоама, с които направи Израиля да греши, а в тях ходиха; и ашерата още стоеше в Самария).
4 Царе 21:3
Устрои изново високите места, които баща му Езекия бе съборил, издигна жертвеници на Ваала и направи ашера, както Израилевият цар Ахаав беше сторил, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.
4 Царе 21:7
И ваяният идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;
4 Царе 23:4
Тогава царят заповяда на първосвещеник Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят из Господния храм всичките вещи направени за Ваала, за ашерата и за цялото небесно множество; и изгори ги вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил.
4 Царе 23:6
Занесе ашерата из Господния дом вън от Ерусалим на потока Кедрон, стри я на прах, и хвърли праха й по общонародните гробища.
4 Царе 23:7
Събори и къщите на мъжеложците, които бяха в Господния дом, гдето жените тъчеха завеси за ашера.
4 Царе 23:15
При това царят събори жертвеника, който бе във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който направи Израиля да греши, да! оня жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах, и изгори ашерата.
2 Летописи 15:16
А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го, та го изгори при потока Кедрон.
Исая 66:17
Ония, които се освещават и очистват за да отиват в градините След една ашера в средата, Като ядат свинско месо и гнусотии и мишки, Те всички ще загинат, казва Господ.

и още

Съдии 6:25
И в същата нощ Господ му каза: Вземи бащиния си вол, втория вол седемгодишния, та съсипи Вааловия жертвеник, който се намира у баща ти, и съсечи ашерата, която е при него.
Съдии 6:26
После на върха на тая скала издигни олтар на Господа твоя Бог, според наредбата, и вземи втория вол та го принеси за всеизгаряне с дървата на ашерата, която ще съсечеш.
Съдии 6:28
А когато градските жители станаха на утринта, ето, Вааловият жертвеник беше съборен, и ашерата, която беше при него, съсечена, и вторият вол цял изгорен на издигнатия олтар.
Съдии 6:30
Тогава градските жители казаха на Иоаса: Изведете сина си да се умъртви, понеже той е съборил Вааловия жертвеник, и понеже е съсякъл ашерата, която беше при него.
4 Царе 13:6
обаче не се оставиха от греховете на дома на Еровоама, с които направи Израиля да греши, а в тях ходиха; и ашерата още стоеше в Самария).
4 Царе 21:7
И ваяният идол на ашерата, който направи, постави в дома, за който Господ каза на Давида и на сина му Соломона: В тоя дом, и в Ерусалим, който избрах от всичките Израилеви племена, ще настаня името Си до века;
4 Царе 23:4
Тогава царят заповяда на първосвещеник Хелкия, на свещениците от втория чин и на вратарите да извадят из Господния храм всичките вещи направени за Ваала, за ашерата и за цялото небесно множество; и изгори ги вън от Ерусалим, в полетата на Кедрон, и отнесе пепелта им във Ветил.
4 Царе 23:6
Занесе ашерата из Господния дом вън от Ерусалим на потока Кедрон, стри я на прах, и хвърли праха й по общонародните гробища.
4 Царе 23:15
При това царят събори жертвеника, който бе във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който направи Израиля да греши, да! оня жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах, и изгори ашерата.

Всякакви прилики с Шри Дурга едва ли са случайни:

Posted Image

Posted Image

Ishtar

 

Как жената на Господ е изхвърлена от Библията август 25, 2011

http://www.monitor.bg/article?id=285214

Discovery News
26.03.2011

Господ е имал съпруга – Ашерах, за която в Книгата на царете се твърди, че е била почитана наравно с Яхве в храма му в Израел, разкрива оксфордски учен.През 1967 г. Рафаел Патаи е първият историк, който споменава, че древните израилтяни са почитали и Яхве, и Ашерах.Теорията сега получава нова известност благодарение на изследванията на Франческа Ставракопулу, която започва работа по тях в Оксфорд, а сега е старши лектор в департамента по теология и религия на университета в Ексетър.Информацията, представена в книгите, лекциите и научните публикации на Ставракопулу, е послужила като основа за документална тв поредица в три части, която в момента се излъчва в някои европейски страни; в нея тя разглежда в подробности връзката между Яхве и Ашерах.

Според  изследователкатаБОЖИЯТА СЪПРУГА Е ПОТЪНАЛА В ЗАБРАВА

Може да го познавате като Яхве, Аллах или Господ. Но по този въпрос евреите, мюсюлманите и християните – хората от великите религии от времето на Авраам, са единодушни: има само един Бог,“ пише Ставракопулу в изявление, разпространено до британските медии. „Той е самостоятелна фигура, единствен, всеобхватен създател, не един бог от цялостен пантеон… или поне така сме свикнали да смятаме.“Изследователката допълва, че след години на проучвания в областта на историята и религията на Израел тя е достигнала до „цветистия и изглежда за някои хора неудобен извод, че Бог е имал съпруга“.Теорията й е базирана на древни текстове, амулети и фигури, открити предимно при археологически разкопки в древния ханаански крайбрежен град Угарит, намиращ се в сегашна Сирия. Всички тези артефакти разкриват, че в онези времена Ашерах е била смятана за могъща богиня на плодородието.Археологически разкопки

ПОТВЪРЖДАВАТ БИБЛЕЙСКИ ЦИТАТИ

Връзката на Ашерах с Яхве по думите на Ставракопулу е упомената и в самата Библия, и в надписи от VIII в. върху глинени плочки, намерени в Синайската пустиня на място, наречено Кунтилет Аджруд. Въпросният надпис е „молба за благословия,“ разкрива тя.“Решаващият факт е, че благословията се иска от „Яхве и неговата Ашерах.“ Това са доказателства, че в представите на тогавашните жители на тези територии Яхве и Ашерах са били приемани като божествена двойка. Открити са още няколко подобни надписи след този момент, като всички те затвърждават тезата, че библейският Бог някога е имал съпруга.“Също така значимо според констатациите на Ставракопулу е „признанието в Библията, че на богиня Ашерах е била отдавана почит в храма на Яхве в Йерусалим. В Книгата на царете се твърди, че статуя на Ашерах се е намирала в храма и че жените прислужнички в храма са тъкали ритуални облекла от плат за нея.

Мъжете редактори на Библията са я ПРЕВЪРНАЛИ В „СВЕЩЕНО ДЪРВО“

Дж. Едуард Райт, председател на Аризонския център за юдейски изследвания и института за археологически проучвания „Олбрайт“, коментира, че е истина, че няколко еврейски надписи говорят за „Яхве и неговата Ашерах.“ Според него „Ашерах не е била напълно премахната от Библията от цензуриралите я впоследствие мъже. В някои от книгите остават следи от нейното присъствие – и на база тези следи, археологически доказателства и упоменаванията й в текстове от страни, съседни с Израел и Юдея, можем да възстановим частично ролята й в религиите на Южния Левант.“Ашерах – известна в древния Близък изток с различни други имена като Астарта и Ищар – е била „важно божество, което е било смятано както за могъщо, така и за грижовно,“ допълва Райт. „Много английски преводи предпочитат да заместват упоменаванията на „Ашерах” със „свещено дърво”. Това изглежда донякъде се дължи на съвременно желание, очевидно вдъхновено от библейските описания, Ашерах да бъде скрита отново от хората.

ЯХВЕ Е ОБЯВЕН ЗА „ЕДИНСТВЕН“ БОГ едва 500 години преди Христа.

На подобно мнение е и Арън Броуди, директор на музея по библейска археология „Баде“ и доцент по археология и религия в теологическия институт „Пасифик“: „Упоменаванията на богиня Ашерах в еврейската библия (Стария завет) са редки и като цяло са старателно редактирани от древните автори, които са обобщавали текстовете“. Дори се твърди, че Ашерах – под формата на символ на дърво – е била „насичана и изгаряна пред Храма по решения на определени управници, които са се опитвали да „пречистят“ религиозния култ и да се концентрират върху почитането на един-единствен мъжки бог – Яхве“, добавя той. Древните израилтяни са били политеисти и са се покланяли на много богове, заявява Броуди, „като само малка част от тях са били поклонници на Яхве преди историческите събития от 586 пр. н.е.“ През тази година елитна общност от Юдея е била изпратена в изгнание във Вавилон и храмът в Йерусалим е бил разрушен. Това според Броуди е довело до „по-универсално възприятие за стриктен монотеизъм: един Бог не само за Юдея, но и за всички народи.“

 

Разумна ли е змията? юли 30, 2011

Матей 10:16
Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.

Противно на написаното в Стария Завет за змиите, Исус ни казва да бъдем разумни като змиите.
С какво змията е разумна и следва ли да приемем, че тя е извършила добро и разумно дело като е дала плода на познанието на Адам и Ева?

 

Как се медитира/моли/ съгласно Библията февруари 23, 2011

Всяка прилика с познати вероизповедания е случайна. Изображение

Матей 26:39. И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.
Откровение 11: 16. И двадесет и четиримата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха:
Откровение 7: 11. И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха:
Битие 17:3 Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му говореше:.
Битие 17:17. Тогава Авраам падна по очи, засмя се и си помисли: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която има деветдесет години, ще роди ли?
Числа 16:4 А Моисей, като чу това, падна на лицето си

https://i1.wp.com/www.ilmfruits.com/wp-content/uploads/sujood.jpg

 

 

Знаел ли е Исус какво го чака ? февруари 12, 2011

Матей 21
33 Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.
34 И когато наближи времето на плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му.
35 А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.
36 Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.
37 Най-после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми.
38 Но земеделците, като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.
39 И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.

С тези думи Исус предизвести това, което ще се случи с него, а Юда като най-добрия ученик му помогна да бъде изпълнен този план.
Изглежда Юда е единствения разбрал Исус.

 

Къде ще бъде роден Калки април 10, 2010

Съгласно Калки Пурана той ще бъде роден в Шамбалпур. „Шам“ означава чело, а Бхал-на това място. Следователно Калки ще бъде роден на нашите чела.

Ето какво е описано в Откровение, гл. 14:

1 И видях, и, ето, Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им.


 

Eloah: Богинята на Библията март 25, 2010

Превод Либра.

Eloah: Богинята на Библията

Дейвид Б. Кларк

Сред многото перли на истината, които нарочно са били укрити от църкви и синагоги е осъзнаването, че Елохим е едновременно Бог и Богиня. В оригиналния иврит от Библията, Eloah [EL-Lo-А], е женската форма на „Бог.“ Тази конкретна дума, Eloah, буквално означава „богиня.“
Теолозите са мотивирани от различни програми, умишлено маскиращи дълбоки истини за Елохим [произнасящо се el-lo-HEEM], Богът на Библията. Те умишлено закриват присъствието на Божествената женственост. Дори при някои от думите на иврит за Бог, които имат ясно определен женски род, преводачите почти навсякъде потискат това, като не желаят да използват думата от женски род „богиня.“ Те постоянно използват само мъжки местоимения, отнасящи се до Бога – дори там, където женските такива са правилните.

Днешните библейски речници и конкорданси все още са предубедени и игнорират основните граматически правила в превода от иврит на различни думи за Божество. Резултатът е, че повечето християни и евреи са били погрешно научени, че Бог е изключително мъжки.

Елохим е величество, което не подлежи на разбиране. Думата Елохим е преведена на английски като „Бог.“ Това, всъщност, е пол-свързана дума, едновременно представляваща както единство, така и величествен плурализъм. Тя е съставена от думата в женски род, единствено число – Eloah с наставката-IM за мъжки род множествено число. Eloah е женската половина на Ел, което означава Бог. Eloah е правилно да се преведе като „богиня.“ На иврит, окончанията -oah,-оh или-ah правят една дума от женски род [сравними с английския суфикс-ESS, използван в такива думи като, например, сервитьорка и стюардеса.]

На арамейски, оригиналния език на Новия завет, думата Abwoon е също полово обвързана и означава Баща-Майка.
На оригинален арамейски „Господната молитва“ започва с думата Abwoon, но в английски преводи на Библията тя е преведена само като Отец.

Ел Шадай е друго име на Бога, използвано в Библията. Думата ‘shad’ означава женска гръд и ‘shaddai’ означава гърди или много гърди. Въпреки, че Ел Шадай се превежда като „Всемогъщи Боже,“ или „Всемогъщият“ в Библията на английски, той буквално означава „Бог с гърди“ или „[много] гърди [на Бог].“ Името Ел Шадай се отнася към Богинята на Израел. Необходимо е радикално важна декларация в Изход 6:3: „Аз се явих на Авраама, Исаака и на Якова с името Ел Шадай, а моето име Яхве не е било известно на тях.“ Патриарсите са знаели за Отец [Яхве], но Елохим, свързваща се с тях, е предимно богиня – Ел Шадай.

Думата Eloah се среща петдесет и седем пъти в Стария завет и Шадай или Ел Шадай – четиресет и осем пъти, две-трети от тях са намерени в книгата на Йов. Йов е живял по време на дните на Авраам и книгата на Йов е втората най-древна книга на Библията. Има две специфични декларации на женствеността на Eloah в Йов. Отец обявява, „морето скочи шумно от утробата. „[Йов 38:8] Тогава Той реторично попита „от чия утроба дойде леда?“[Йов 38:29] Очевидно е, че съществува библейска богиня – Eloah, от чиято Божествена Утроба произлизат морето и леда.

Ruach ha Kodesh – Руаш ха-Кодеш е изразът на иврит означаващ Светия Дух. Ruach е от женски род и арамейският еквивалент на думата – ruah – руах, също е от женски род. Тези думи са винаги в двойка с женски глаголи и местоимения. Светият Дух е от женски род и е другото определение на Eloah. В оригиналните арамейски текстове Месията обещава: „И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител и Тя ще пребъдва с вас завинаги.

Мъдростта е другото име на богинята. „Мъдростта“ е думата на иврит в женски род Hochmah – Хохма, равностойното име на гръцки е София. (Хохма е името на Мъдростта и при гностиците – те я интерпретират като матерната женска съставка от цялото име и тяло на бога, което е съставено от баща, майка, син и дъщеря – бележката моя). Въпреки че думата ‘мъдрост’ е определено добре преводно приравнена в женски род, тя несъмнено се отнася до Богинята в няколко пасажа от писанието – Месията, заявява:“ Мъдростта е доказано с децата си. „[Лука 7:35].
Мъдростта обявява, че тя се е родила преди създаването на формите (физически същества) и тя също така асистира в генеративния процес заедно с Яхве. „Яхве ме създаде като първи плод на Неговото оформяне, преди най-старите от неговите произведения. От вечно стоях сигурно – от самото начало, преди земята да се появи. Дълбините ги нямаше, когато аз се родих, нито изворите богати с води. Преди планините да бяха решени, преди хълмовете, аз се родих, преди Той да беше направил земята, провинциите и първите елементи на света. Когато той определи Рая, аз бях там, когато Той нарисува кръг на повърхността на дълбините, когато Той сгъсти облаците горе, когато източниците на дълбините започнаха да се надуват /да нарастват/, когато той означи границите на морето (и водите които не ще нахлуват на брега), когато Той проследи основите на земята. Аз бях край Майстора-Занаятчия, наслаждавайки Му се ден след ден, винаги забавлавайки се в Неговото присъствие, забавлявайки се навсякъде по земята му, наслаждавайки се да бъда с децата на мъжете. „[Притчи 8:22-31]

Библията създава множество препратки към Богинята. Инструктира ни да я хвалим и боготворим, да се молим на Нея.
Аз съм един, който вика Богинята и очаква отговор.“ Йов 12:4.
Тогава Shaddai ще бъде цялата ваша наслада и ще вдигнете лицето си до Богинята. Ще се молите и Тя ще чуе. [Йов 22: 26-27]

http://www.aquarius-atlanta.com/may04/hidden.shtml

 

 
%d блогъра харесват това: