Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Сега просто трябва да бъдете свързани към мрежата март 9, 2014

„Когато гледаме хаоса и объркването наоколо, ние много се депресираме и се разочароваме. Мислим, че ще настъпи някакъв шок и ще бъдем унищожени. Но трябва да помните, че Създателят е всемогъщ. Той няма да позволи Неговото творение да бъде унищожено.

А най-великото Му творение са човешките същества. Той няма да им позволи да се самоунищожат. Както вече ви беше обяснено, в нас е вграден прекрасен механизъм, който да осъществи пробуждането на Кундалини.

Все едно че сте направени като прекрасни компютри, програмирани по много ефикасен начин от Божественото, което не допуска никакви грешки. И сега просто трябва да бъдете свързани към мрежата. След като това стане, започвате да работите като фантастична, много динамична, състрадателна личност. “

Шри Матаджи, 11.08.1988 г., Женева, Швейцария; Публична програма

Sahaja

 

Разлика между нереализирания и реализирания човек юни 16, 2013

„Когато не сте реализирани, обръщате внимание на нещо чрез мозъчните си центрове. След Реализацията можете да обръщате внимание и чрез другите ваши центрове. В това е огромната разлика между нереализирания и реализирания човек. 

Може да се каже, че можете да бъдете ефективни чрез другите си центрове, като им обръщате внимание. Можете да почувствате кои центрове в тялото ви са блокирани – нещо, което никога не сте могли преди. 

Не само това, но можете да чувствате и центровете в другите хора, което означава, че вашата централна нервна система (ЦНС) е благословена с ново познание, което може да се придвижва към вас, може да установява връзка между вас и вниманието, упражнено от вашите центрове. 

То може и да отведе по фин начин вниманието ви в центровете на другите. Това, което се случва най-напред, е, че вниманието ви става по-фино. Това означава, че започвате да разбирате по-дълбоко нещата. 

Например птицата вижда цветето, но не може да установи неговата красота. Нереализираната личност може да възприеме красотата на цветето, но не може да почувства неговите вибрации. Така че вие ставате по-фини. Вниманието става по-фино. 

Определено сте на по-висша еволюционна степен в сравнение с другите хора.“ – Шри Матаджи, 27.01.1977 г. Борди Шибир

 

Ако няма удовлетворение, няма Демокрация май 22, 2013

Democracy

 

Да се свържете с Божественото май 19, 2013

“Сега, Сахаджа йога означава да се свържете с Божественото. ‘Саха’ означава ‘с вас’ и ‘Джа’означва ‘родено с вас’. Йога е във вас от самото ви раждане. Правото да получите Йога Сидхи е Сахаджа Йога. ” – Шри Матаджи, 26.11.1984

Ribbet collage1

 

Майката е всичко – Халил Джибран май 13, 2013

„Майката е всичко – Тя е утеха в скръбта ни и надежда в мизерията и наша сила в немощ. Тя е източник на любов, милост, съчувствие и прошка. И тази Земя е Майка на дървета и цветя. 

Тя ги произвежда, захранва и отбива.
Дърветата и цветята станаха мили майки на техните велики плодове и семена. И Майката, прототипът на цялото съществуване, е вечният Дух, изпълнен с красота и любов. „
Джибран Халил Джибран -. „Broken Wings“,

 

SA Scientific Journal -„Нашето съзнание се управлява от астрални същности“ юли 5, 2012

Източник

Дойде времето, когато даже някои мастити учени започват сериозно да се интересуват от Ефирния свят, неговите астрални обитатели и как те взаимодействат със земното човечество.

Както съобщава списанието „SA Scientific Journal“, група учени от универститета в Кейптаун направила сензационно откритие. Било получено потвърждение , че нашето съзнание се управлява от астрални същности ! Значението на това откритие е толкова значимо, че всички изследвания, свързани с изучаването на това въздействие били не само засекретени, но е имало опити да се изземат всички появили се по-рано публикации с информация за тези изследвания !

На широката oбщественост отдавна е известен метода на съпрузите Кирлиан, с помощта на който за пръв път са получени снимки на полета, обгръщащи биологични обекти. Изследователите, занимаващи се с изучаване на паранормални явления асоциират тези полета с аурата на обектите.

Научният колектив от Университета в Кейптаун, съставен от известни учени с голям опит в изследване на паранормални явления, в това число и методи за фиксиране на аурата, възглавяван от докторът по философия Нгунга Тобаго, направил преврат в осъзнаване значимостта на тези полета в живота на човека.

Разработените от учените методи на изследване и изобретения от тях прибор ( с патент от САЩ , № US 5,253,984 B1), позволяват не само регистрация на динамиката на аурата на биологичните обекти, но и на основание проведените опити да се направи откритие , което едва ли ще остане незабелязано от широката световна общественост.

Изследванията все още продължават, но повечето от тях са засекретени във връзка с това, че позволяват да се направят сензационни изводи при оценка на поведенческите особености на хората.

Все пак някои резултати от изследването на тези учени станали достъпни, понеже било невъзможно да се покрият.

Работата е там, че при изпробването на методите и прибора от първите етапи на изследване били задействани много хора, от които било невъзможно да се скрие информацията за резултатите от опитите.

Получените резултати свидетелстват за това, че има непосредствена връзка между т. нар. астрални същности и човека.

По-детайлни изследвания по динамиката на тези обекти и взаимодействията им позволили да се изяснят определени закономерности за поведението им и връзката им с хората. Учените твърдят, че им се е удало да фиксират етапите на “проникване” на астралните същности в аурата на човек. От резултатите следва, че на първите етапи от “проникването” астралната същност синхронизира вътрешните си ритми с ритмите на “жертвата” и по този начин получава или не получава достъп до аурата на “жертвата”. В случай на проникване в “жертвата” има пренастройка на нейните вътрешни ритми под въздействие на астралната същност.

Част от информацията, получена на ранни етапи от изследванията позволява да се направят определени изводи.

Оказва се, астралните същности когат да се разделят на два ясно изразени вида . Учените условно ги обозначават като “тъмни” и “чисти”.

Самите названия говорят много за характеризираните обекти. Те се различават помежду си по интезитета светлина, спектралния състав на светлината и динамичните му характеристики.

Въздействието на тези същности върху хората се оказва също така различно.

“Тъмните” същности ( низшите духове ),например проявяват постоянна активност в “опитите за проникване” в аурата на човека

“Чистите” същности (ангели) като правило не проявяват такава активност.

Получените корелации между активността на “тъмните” същности и психофизиологичното състояние на хората също така показва тяхната различна степен на въздействие от тази на “чистите” същности. По правило, такова въздействие предизвиква с нищо необоснована агресия на хората , напълно неадекватна на ситуациите. Доколкото сегашните по-млади поколения земляни стават все по-агресивни, то може да се предположи, че те стават своеобразно “общежитие” за “тъмните” същности.

На основание проведените опити станало съвършено очевидно, че много хора се намират под постоянно непосредствено въздействие на тези низши същности !

Част от информацията , получена в хода на опитите свидетелства и за това, че се наблюдава прецизна зависимост между устойчивото психофизично състояние на човека и “чистотата” на неговата аура, а също и нейната изложеност за “прониквания”. Устойчивостта на психофизиологичното състояние се определяла по ред медицински и психологични тестове , както и по реакциите на изпитваните в определени специално създадени ситуации.

За потвърждение или опровержение на тези изводи били проведени статистически изследвания върху големи групи хора. В тези изследвания взели участие различни категории хора – от затворници до група политици или бизнесмени, събрали се за обсъждане на делови въпроси.

Въпросите, задавани на изследваните групи хора били специално подготвени от група психолози за получаване на адекватни поведенчески реакции.

По резултатите от тези изследвания бил направен извод : практически всички политици и бизнесмени, изследвани на тяхна среща на върха в Йоханесбург през 2002 г. били “ЗАРАЗЕНИ’ !

Резултатите потресли учените ! Оказало се, че най-голямо количество “тъмни” същности ( низши духове ) с частично или пълно проникване в аурата било фиксирано в групата на политиците и бизнесмените ! Количеството “заразени” сред тях било неколкократно по-голямо от “заразените” сред затворниците !

Освен това били направени изследвания с предмет “заразяване” от низши астрални същности на много политици от най-висок ранг из цял свят. Резултатите били отчайващи.

Taka статистическите изследвания потвърдили изводите на учените относно това, че много хора, особено политиците и бизнесмените се намират под постоянното въздействие на “тъмните” астрали ( низши духове ), които контролират тяхното съзнание и поведение ! Поради това, действията на политиците често се оказват неадекватни на политическите и икономическите ситуации по света. Това обстоятелство е добре да се отчита при преизбиране на сегашни “опитни” политици от висок ранг.

По материали от Интернет

 

 

 

„Атма Бодха“-Шри Шанкарачаря юни 22, 2012

 

 
%d блогъра харесват това: