Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Йога сутри на Махариши Патанджали-Самадхи пада октомври 12, 2020

Самадхи пада –Превод- Автора на БЛОГА
1.1     Сега започва обянението за йога
1.2     Йога е успокояване на темперамента на нашето внимание
1.3     Тогава чистото съзнание се установява в своята истинска форма.
1.4     В противен случай нашето внимание се замърсява.
1.5     Съществуват пет вида темперамент на вниманието, благоприятни и неблагоприятни.
1.6     Правилно възприятие, погрешно възприятие, фантазиране, спомняне и сънуване.
1.7     Познанието се достига чрез: Правилно възприятие, заключение и пояснения от учител или свещен текст.
1.8     Погрешното познание е резултат от неправилно разбиране
1.9     Понякога думите пораждат фантазии, които не са реалност
1.10          Сънуването е резултат от резултат от нашия темперамент.
1.11          Спомените се пораждат от нашето минало, без да се видоизменят.
1.12          Темперамента на нашето внимание може да се успокои чрез практикуване на необвързаност, безпристрастност и липса на желания.
1.13          Практиката изисква старание за установяване на спокойствие
1.14          Когато се практикува дълго време без прекъсване и с искренна отдаденност тя стабилно се установява.
1.15          Чрез необвързаност, безпристрастност и липса на желания дори и към нещата описани в свещенните текстове се установява пълен контрол.
1.16          Това върховно състояние е отвъд гуните.
1.17          Като начало, процеса на успокояване е съпроводен с четири състояния: размисъл, мисли, блаженство и  себеосъзнаване.
1.18          Практикувайки спиране на мисловната дейност спомага за премахване на предишните остатъчни обослувености.
1.19          Достигайки състояние, когато тялото не се усеща ние се сливаме с Природата.
1.20          Необходимите условия за достигане на самадхи са: вяра, енергия, безмисловно състояние и мъдрост.
1.21          И то/ самадхи/ се постига бързо чрез устремление .
1.22          Но достигането му зависи от интензивността, която бива – бавна, средна и бърза.
1.23          Или чрез посвещение към Ишвара/ БОГ/
1.24          Отражението/ Атма-Духът/  на Ишвара/Бог/ в нас остава недокоснат от акумулираните от нас Карми.
1.25          Там / в Духът/ е източника на безграничното познание.
1.26          Така Духът също е учител на предишните поколения, недокоснат от времето.
1.27          Чрез мантрата ОМ.
1.28          Чрез мантруване / на ОМ/ ние осъзнаваме значението му.
1.29          По този начин се достига до вътрешното Себе и пречките отпадат
1.30          Съществуват девет вида препятствия, които отвличат нашето внимание: Болест, Мързел, Нерешителност, Небрежност, Апатия, Невъздържаност, Погрешни разбирания,  Чувството че не може да се достигне реалността, Нестабилност.
1.31          В резултат от тях ние преживяваме страдания, депресия, неравномерно дишане и разсеяност.
1.32          За да се да ги превъзмогнем е нужно да практикуваме следното:
1.33          Да успокояваме вниманието си от обекти пораждащи доброжелателство, състрадание, наслада, хладнокръвие, щастие, състрадание, благотворителност и недоброетелност.
1.34          Да задържаме дъха си след вдишване и издишване.
1.35          Да задържаме вниманието си на определен обект, което ще доведе до достигане отвъд нашия темперамент.
1.36          Да се наслаждаваме на просветления интелект в нас.
1.37          Да не насочваме нашето внимание към нашите сетивни усещания.
1.38          Да вникваме в познанието идващо от нашите сънища.
1.39          Да медитираме върху произволен прдмет.
1.40    Така се постига овладяване на безкрайно малки и безкрайно голями обекти.
1.41 Когато темперамента на нашето внимание се успокои и съзнанието ни е абсолютно чисто, съзнанието ни може напълно да проникне и обхване обекта на концентрация.
1.42 Tогава съзнанието ни трудно разграничава името, значението и познанието за определения обект.
1.43 Така обекта пречистен от име, значение и познание блести в своята истинска /вибрационна/ същност.
1.44 Така обекта може да бъде обозначен с име, значение и познание, но също и със своята истинска /вибрационна/ същност.
1.45 Истинска /вибрационна/ същност води до безформената същност.
1.46 Това е зародиша на вглъбенността/самадхи/.
1.47 В състояние без мисли се установява истинското Себе.           
1.48 Това е Природната Премъдрост-Божествената любов.
1.49 Тази Природната Премъдрост е различна от мъдростта за различните обекти, достигната през вековете.
1.50 Тази Природната Премъдрост възпрепятства възникването на остатъчни обослувености.
1.51 Така чрез оттеглянето на всички обослувености се установява дълбоката медитация
 

Вируси, как да не попадаме в Подзъзнанието? март 24, 2020

Всички вируси са животни и растения излезли извън еволюционния процес. Те пребивават в Колективното подсъзнание, което е свързано с Левия Канал- Ида Нади.
Когато мислим за миналото, имаме депресия и т.н. ние позволяваме на тези вируси да ни атакуват.
Ако сме в баланс /в Настоящето/, тогава ние сме защитени.

 

Учението на Божия Син за Живата вода – Потокът на живота октомври 5, 2019

Йоан 7:38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.
Евангелие на есеите, книга четвърта.
И един по един, всеки от Братята седеше с благоговение пред силата на ангелите, държейки в ръцете си нежната трева. И всеки почувства, че Потокът на живота навлиза в тялото му със силата на бързащ поток след пролетна буря. И силата на ангелите течеше в ръцете им, нагоре в ръцете им и ги разтърсваше силно, както вятърът на север тресе клоните на дърветата. И всички се чудеха на силата в смирената трева, че тя може да съдържа силата на ангелите и царствата на Земната Майка и Небесния Отец. И те седяха пред Исус и бяха научени от него.

 

ЕВАНГЕЛИЕ НА ЕСЕИТЕ октомври 4, 2019

…И тогава множество болни и паралитици дойдоха при Иисус и казаха: „Ако Ти знаеш всичко, Ти можеш да ни кажеш защо ние трябва да страдаме от толкова болести. Защо ние сме лишени от здраве като другите хора?
Учителю, изцели ни, за да придобием отново сили и нещастията да ни напуснат задълго! Ние знаем, че Ти имаш сила да изцеляваш от всички болести, освободи ни от сатаната и от всички страшни беди, които ни е причинил той. Учителю, смили се над нас!“
И Иисус им отговори: „Блажени сте вие, търсещите Истината, защото аз ще ви помогна и ще ви дам хляба на Мъдростта. Блажени сте вие, пожелалите да се измъкнете от властта на сатаната, защото аз ще ви доведа в
Царството на ангелите на нашата Майка – там, където властта на сатаната не може да проникне.“
И с голямо удивление те Го попитаха: „Къде е нашата майка и кои са нейните ангели? Къде се намира нейното царство?“
Иисус им отговори: „Вашата Майка се намира във вас, а вие се намирате в нея. Тя ви е породила и ви е дала живот. От нея вие сте получили своето тяло и ще дойде ден, когато вие ще трябва да го върнете. Блажени ще бъдете вие, когато познаете нея и нейното царство и спазите нейните закони. Истината ви казвам: Този, който опази нейните закони, никога не ще види болест, тъй като силата на вашата Майка превъзхожда всяко зло. Тя има власт над сатаната и неговото царство; и законът на вашата Майка управлява всички ваши тела също така, както и всички, живеещи на Земята.
Кръвта, която тече по вашите вени, води началото си от нашата Земна Майка. Нейната кръв пада от облаците, извира от лоното на Земята, бълбука в планинските ручеи, тече в реките из равнините, спи в езерата и мощно шуми з бурните морета.
Твърдостта на нашите кости произлиза от нашата Майка-, от нейните скали и камъни. Телата им са оголени и гледат в небето, в планинските върхове; те са като гиганти, които спят по склоновете на хълмовете като идоли, разположени в пустинята и се скриват в най-дълбоките недра на Земята.
Еластичността на нашите мускули е породена от плътта на нашата Земна Майка; тази плът, жълта и червена, дава живот на плодовете на нашите дървета; тя дава също храната, бликаща от всяка бразда на нашите полета.
Нашите вътрешности са родени от вътрешностите на нашата Земна Майка. Те са скрити от нашите очи точно така, както са невидими за нас дълбините на земята.
Светлината на нашите очи, способността на нашите уши да слушат са породени от цветовете и звуците на нашата Земна Майка; те ни обгръщат, както вълните на морето умиват рибите, а струите на въздуха – птиците.
Истина ви казвам: човекът е син на Земната Майка; от нея синът човешки получава своето тяло, което расте, подобно на тялото на новороденото, хранещо се от гърдите на своята майка.
Истина ви казвам: вие сте едно цяло с Земната Майка; тя се намира във вас и вие в нея. От нея вие сте родени; живеете, благодарение на нея и в нея ще се върнете. Затова следвайте нейните закони, защото само този, който почита своята Земна Майка и следва нейните закони, може да живее дълго и да бъде щастлив. Защото вашето дишане е нейното дишане, вашата кръв – нейната кръв, вашите кости са нейните кости, вашата плът е нейната плът, вашите вътрешности са нейните вътрешности, вашите уши и очи са нейните уши и очи.
Истина ви казвам: ако вие нарушите дори един от нейните закони; ако повредите един от нейните членове на вашето тяло, то неизбежно ще заболеете много сериозно и ще има плач и скърцане на зъби.
Казвам ви: докато не следвате законите на вашата Майка, вие не ще успеете никак да избегнете смъртта. Но този, който реши да уважи законите на своята Майка, ще получи в замяна нейната привързаност. Тя ще излекува всички негови болести и той никога няма да боледува. Тя ще му подари дълъг живот, ще го пази от всяко нещастие – от огън, от вода и от ухапване на отровни змии. Защото вашата Майка ви е родила и тя поддържа живота във вас, тя ви е дала вашето тяло и никой, освен нея, не може да ви излекува.
Блажен е този, който обича своята Майка и който почива в мир на нейните гърди, защото даже и да се отдалечите от нея, вашата Майка ви обича. А колко повече ще ви обикне тя, ако вие се върнете при нея.
Истина ви казвам: великата нейна Любов е по-голяма от високите планини, по-дълбока от най-дълбоките морета. И този, който обича своята Майка, никога не ще бъде изоставен от нея. Така, както кокошката охранява своите пиленца, лъвицата – своите деца, всяка майка – своето новородено, също така вашата Земна Майка ще съхрани човешкия син от всички опасности и беди.
Защото истина ви казвам: безчислени беди и опасности дебнат синовете човешки; Велзевул, князът на всички демони, източник на всяко зло, се намира в очакване в тялото на всички синове човешки. Той е източник на смъртта, той поражда всички нещастия и под пленителна маска, той изкушава и съблазнява синовете човешки. Той им обещава богатство и власт, великолепни дворци, златни и сребърни одежди, множество слуги и всичко, което те пожелаят; той обещава още слава, чувствени радости и разкош, прекрасни яства и обилни вина, шумни оргии и дни, прекарани в разкош и безгрижие. Така съблазнява той всеки, призовавайки към това, към което е по-склонно неговото сърце.
И в този ден, в който синовете човешки станат напълно роби на цялата тази суетност и на всичката тази мерзост, тогава той отнема като заплата за наслажденията от синовете човешки всичко, с което щедро ги е дарила Земната им Майка. Той ги лишава от дишането, от кръвта, костите, плътта, вътрешностите, очите и ушите. Дишането на сина човешки става късо, прекъсвано и болезнено, а дъхът му става зловонен като на нечистите животни. Кръвта му става гъста и зловонна като водите на застояло блато, тя се съсирва и намалява и потъмнява като черна нощ. Неговите кости се деформират, стават чупливи, те се покриват с възли отвън и се разлагат отвътре, а след това се чупят на две като камък, падащ в пропаст. Неговата кожа става мазна и подута, тя се разлага и гноясва и се покрива с отвратителни струпеи и израстъци. Неговите вътрешности се напълват с отвратителни нечистотии, образуващи гниещи, зловонни потоци, в които се гнездят безчислено множество гнусни червеи. Очите му гаснат, докато не се възцари в тях дълбоката нощ; ушите му ги обхваща гробна глухота. И накрая, заблудилият се син изгубва живота си, защото не е зачитал законите на своята Майка и е вършил грях след грях. Затова всички дарове на неговата Земна Майка се отнемат от него: дишане, кръв, кости, кожа, вътрешности, очи и уши, а на края и самият живот, с който Земната Майка е наградила неговото тяло.
Но ако синът човешки се разкае за своите грехове и се отрече от тях, ако се върне той при своята Земна Майка и започне да спазва законите й, тогава
Земната Майка отново ще приеме своя заблуден син, ще му подари своята любов и ще изпрати при него своите ангели, които ще му служат.
Истина ви казвам: в момента, в който синът човешки се възпротиви на сатаната, обитаващ в него и престане да се подчинява на неговата воля, в този миг ангелите на неговата Майка ще влязат в него, за да му служат с зсичката своя власт, освобождавайки сина човешки от властта на сатаната.
Защото никой не може да служи на двама господари. Наистина, човек или служи на Велзевул и неговите дяволи, или на Земната Майка и нейния живот.
Истина ви казвам: блажени са тези, които следват законите на живота и които не ходят по пътищата на смъртта. Защото в тях жизнените сили ще растат, все повече укрепвайки се, и те ще избегнат влиянието на смъртта.“
И всички, които се намираха около Него, слушаха Неговите слова с удивление, тъй като Неговите слова бяха пълни със сила. И ги учеше не така, както учеха свещенослужителите и книжниците.
Междувременно, макар и Слънцето да беше залязло, те не се завръщаха в своите домове. Те седнаха около Иисус и Го попитаха: „Учителю, какви са законите на живота? Остани повече с нас и ни научи. Ние искаме да чуем Твоето Учение и да Го запомним, за да вървим по Твоя път.“
Тогава Иисус седна сред тях и каза: „Истината ще ви кажа: никой не може да бъде щастлив, ако не изпълнява закона.“
И другите Му отговориха: „Ние всички следваме законите на Мойсей, точно така, както са записани в свещените Писания.“
Иисус отговори: „Не търсете закона във вашето писание, защото законът – това е животът, а писанието е мъртво.
Истина ви казвам: Мойсей не е получавал своите закони написани, а от живото Слово. Законът – това е Словото на живота, изречено от Бога на Живота, предадено от жив пророк за живи хора. Във всичко съществуващо е записан законът. Вие ще го намерите в тревата, в дървото, в реката, в планината, в птиците, в рибите, в езерата и моретата, но особено го търсете в самите себе си.
Защото истина ви казвам: всичко съществуващо, в което има живот, е по-близо до Бога, отколкото писанията, лишени от живот.
Бог е създал живота и всичко съществуващо такива, че те представляват Словото на вечния живот и учат човека на законите на Истинния Бог. Бог е написал Своите закони не на страниците на книгите, но във вашето сърце и във вашия дух. Те се проявяват във вашето дишане, във вашата кръв, във вашите кости, във вашата кожа, във вашите вътрешности, във вашите очи, във вашите уши и във всяка най-незначителна част на вашето тяло.
Те присъстват във въздуха, във водата, в земята, в растенията, в лъчите на слънцето, в дълбините и височините.
Всички те са обърнати към вас, за да може вие да разберете Словото и Волята на живия Бог. Но за нещастие, вие сте затворили очите си, за да не виждате нищо, вие сте затворили ушите си, за да не чувате нищо.
Истина ви казвам: писанието е дело на човешките ръце, докато животът и всички негови въплъщения – Божие дело. Защо не слушате вие Словата на Бога, записани в Неговите творения? Защо изучавате вие писанията, които са мъртви, тъй като са дело на човешките ръце?“
„Как ние можем да четем законите Божии, ако не в Писанията? Къде са те написани? Прочети ни ги оттам, където ги виждаш, защото ние не знаем други Писания, освен тези, които сме наследили от нашите предци. Обясни ни законите, за които Ти говориш, за да можем ние, след като ги чуем, да се излекуваме и поправим.“
Иисус им рече: „Вие не може да разбирате Словата на живота, защото пребивавате в смъртта. Тъмнота затваря вашите очи и вашите уши са глухи. Обаче, казвам ви, вие нямате никаква полза от мъртвите писания, ако на дело отхвърляте Този, Който ви ги е дал.
Истина ви казвам: във вашите дела няма нито Бога, нито Неговите закони; не присъстват нито в чревоугодничеството ви, нито в пиянството ви, нито в начина ви на живот, който го изразходвахте в излишества и разкош и още по-малко в търсене на богатства, а особено в ненавистта към вашите врагове. Всичко това е много далеч от Истинния Бог и Неговите ангели. Но всичко това води към царството на тъмнината и към господаря на всичкото зло. Защото всичките тези въжделения вие носите в себе си; и затова Словото Божие и Неговото могъщество не могат да влязат във вас, тъй като поддържате в себе си множество лоши мисли, а също мерзости се гнездят във вашето тяло и във вашето съзнание.
Ако вие желаете Словото на Живия Бог да прониква във вас, не осквернявайте нито вашето тяло, нито вашето съзнание. Защото тялото е храм на Духа, а Духът е храм на Бога. Затова вие трябва да очистите този храм, за да може Господарят на храма да се посели в него и да заеме мястото, достойно за Него.
За да избегнете всички изкушения на своето тяло и на своето съзнание, уединете се под сянката на небето Господно.
Възродете самите себе си и се въздържайте от приемане на храна! Защото истина ви казвам: само с пост и молитва могат да бъдат изгонени сатаната и всичката му коварност. Върнете се в своя дом и постете в уединение и нека никой не види как вие постите. Живият Бог ще види това и голяма ще бъде вашата награда. Постете до този момент, докато Велзевул и всичката негова нечистота не ви напуснат и ангелите на нашата Земна Майка се явят да ви служат. Защото, истина ви казвам: докато не постите, никога няма да се освободите от властта на сатаната и от всички болести, изходящи от него. Постете и се молете с усърдие, от всичкото си сърце, надявайки се да получите сила от Живия Бог и от нея своето изцеление. По време на поста избягвайте синовете човешки и търсете обществото на ангелите на вашата Земна Майка, защото този, който търси усърдно, той ще намери.
Търсете чистия въздух в гората или в полето, защото в тях вие ще намерите Ангела на въздуха. Събуйте се и снемете своите дрехи и нека Ангелът на въздуха да обгърне цялото ваше тяло. След това дишайте бавно и дълбоко, за да може Ангелът на въздуха да проникне във вас. Истина ви казвам:
Ангелът на въздуха ще изгони от вашето тяло всички нечистотии, които са го осквернявали отвън и отвътре. И тогава всички лоши миризми и нечистотии ще излязат от вас като дим от пламък, който се вие във въздуха и се губи в океана на небесата. Защото истина ви казвам: Ангелът на въздуха е свят, той очиства всичко нечисто и превръща в нежен аромат всичко, което издава лош мирис.
Никой не може да се представи пред Лика Божий, ако Ангелът на въздуха не го пропусне. Действително, всичко трябва да се обнови чрез въздух и Истина, защото вашето тяло вдишва въздуха на Земната Майка, а вашият дух вдишва Истината от Небесния Отец.
След Ангела на въздуха търсете Ангела на водата. Снемете вашите обувки и вашите дрехи и позволете на Ангела на водата да обгърне цялото ви тяло. Отдайте се напълно в неговите ръце, приспиващи ви и колкото пъти дишането ви раздвижва въздуха, нека вашето тяло, люлеейки се, раздвижва водата.
Истина ви казвам: Ангелът на водата ще изгони от вашето тяло всички нечистотии, които го оскверняват, както външно, така и вътрешно. И всичко нечисто и лошо миришещо ще изтече от вас далече, по подобен начин, както нечистотията от дрехата, изпрана в речната вода, се отнася от течението и се губи в далечината.
Истина ви казвам: Ангелът на водата е свят, той очиства всичко, което е осквернено и превръща в нежни аромати всички неприятни миризми.
Никой не може да се представи пред Лика Божий, ако Ангелът на водата не го пусне. Действително, всичко трябва да се обнови чрез вода и чрез Истина, защото вашето тяло се къпе в реката на земния живот, а духът – в реката на живота вечно, понеже получавате вие кръвта своя от Майката ваша Земя, а Истината – от Отеца ваш Небесен.
Но не мислете само, че е достатъчно Ангелът на водата да ви обгърне само отвън. Истина ви казвам: вътрешната мръсотия е по-голяма, отколкото външната, затова този, който се очиства само отвън, оставяйки нечист вътрешно, прилича на гробница, украсена с блестяща живопис, но вътрешно напълнена с мръсотия и мерзост.
Истина ви казвам: позволете на Ангела на водата да ви освети по същия начин отвътре, за да се избавите от всички минали грехове; и тогава вие ще станете вътрешно така чисти, както речната пяна, играеща в лъчите на Слънцето.
За да достигнете това, намерете голяма тиква, снабдена със спускащо се надолу стъбло, дълго колкото човешки ръст; очистете тиквата от нейните вътрешности и я напълнете с речна вода, подгряна на Слънцето. Закачете тиквата на едно дърво, застанете на колене на земята пред Ангела на водата и потърпете, докато тиквеното стъбло проникне във вашия анус, докато водата потече във вашите черва. Останете на колене на земята пред Ангела на водата и молете Бога на Живота да ви прости всички ваши минали грехове и молете Ангела на водата да освободи вашето тяло от всички нечистотии и болести, напълващи го. След това изпуснете водата от вашето тяло, за да отстраните от вашето тяло всичко, което произлиза от сатаната, всичко нечисто и зловонно. И вие ще видите със собствените си очи и ще почувствате със собствения си нос всички мерзости и нечистотии, които оскверняват храма на вашето тяло. И ще разберете вие също колко грехове са обитавали във вас и са ви терзали с безчислени болести.
Истина ви казвам: освещение с вода ще ви освободи от всички тези болести. Всеки ден от вашия пост повтаряйте това очистване с вода до този ден, в който ще видите, че водата, излизаща от вашето тяло, е толкова чиста, колкото пяната в реката. Тогава потопете своето тяло в течащите вълни на реката и благодарете на Живия Бог, Който ви е освободил от всички грехове. И това свято очистване от Ангела на водата означава Възкресение за нов живот. Защото от това време вашите очи ще започнат да виждат, а ушите ви да слушат.
Обаче след това очистване, не грешете повече, за да може в течение на цяла вечност Ангелите на въздуха и водата да обитават във вас и да ви служат във всеки час.
Но ако след всичко това останат, все пак, във вас следи от нечистотии, резултат от минали ваши грехове, призовете Ангела на слънчевата светлина. Събуйте се, снемете своите дрехи и позволете на Ангела на светлината да обгърне вашето тяло. След това вдишвайте въздух бавно и дълбоко, за да може Ангелът на светлината да проникне вътре във вас. Тогава той ще изгони от вашето тяло всичко зловонно и нечисто, което ви осквернява отвън и отвътре. И всичко нечисто и зловонно ще излезе от вас, както мракът на нощта се разсейва при лъчите на изгряващото Слънце.
Защото истина ви казвам: свят е Ангелът на светлината, той очиства и изгонва всичко нечисто и превръща в нежни аромати всички лоши миризми. Никой не може да предстане пред Божия лик, ако Ангелът на светлината не го пропусне.
Наистина, всички хора трябва да бъдат още един път родени от Слънцето и от Истината, тъй като вашето тяло се къпе от лъчите на слънцето на Майката наша Земя, а вашият дух се къпе от слънчевата светлина на Истината на вашия Отец Небесен.
Ангелите на въздуха, водата и Слънцето са братя. Те са дадени на сина човешки да му служат, за да може той да се обръща към този или онзи от тях.
Също така свещени са техните обятия. Те са невидимите деца на нашата Земна Майка; затова не разделяйте тези, които са съединили Небето и Земята. И нека тези трима братя ангели ви пазят ежедневно и да пребъдват с вас в течение на целия ви пост.
Защото истина ви казвам: властта на демоните, всички грехове и всичката нечистотия ще напуснат бързо тялото, охранявано от трите ангела. И подобно на това, как след възвръщането в дома на неговия хазяин, грабителите се спасяват с бягство: кой през вратата, кой през прозореца, кой през покрива – всеки се спасява кой как може – по същия начин ще напуснат вашето тяло всички демони на болестите, всички минали грехове, всичката нечие- тотия, всички боледувания, които оскверняват храма на вашето тяло.
И когато ангелите на Земната Майка овладеят вашето тяло дотолкова, че владиките на храма да могат отново да влязат в него, тогава всички лоши миризми ще напуснат бързо вашето тяло чрез дишането ви и чрез вашата кожа. Нечистите течности ще излязат от устата ви и през вашата кожа, през ануса и през гениталиите. И вие ще видите със собствените си очи, ще почувствате със собствения си нос, ще усетите със собствените си ръце. И когато всички грехове и всички нечистотии бъдат отстранени от вашето тяло, тогава вашата кръв ще стане толкова чиста, както кръвта на вашата Земна Майка, подобно на пяната в потока, играеща в лъчите на слънцето. И вашето дишане ще стане така чисто, както кожата на плодовете, розовеещи през листата на дърветата; светлината на вашите очи ще стане такава блестяща, както светлината на Слънцето в сините небеса. И тогава всички ангели на Земната Майка ще ви служат. И вашето дишане, вашата кръв, вашата плът ще станат едно цяло с дишането, кръвта и плътта на Земната Майка; и вашият дух също ще стане едно цяло с Духа на Небесния Отец.
Защото никой не може да достигне Небесния Отец, без да мине през Земната Майка; подобно на новороденото, неможещо да приеме наставленията на своя Баща, докато неговата майка не го сложи на своите гърди, не го изкъпе, не го приласкае и не го сложи в креватчето, след като го нахрани. Защото мястото на детето, докато то е малко, е около неговата майка; на нея то трябва да се подчинява.
Но когато детето порасне, бащата ще го вземе със себе си, за да работи то с него на полето и детето ще се върне при своята майка само по време на обеда или вечерята. И тогава неговият баща ще му даде своите наставления, за да може то с ловкост да му помага във всички негови дела. И когато Отец види, че синът е разбрал всички негови наставления и изпълнява прекрасно всичката работа, ще даде той на сина си всичкото свое богатство, за да стане то собственост на любимия му син, за да може синът да продължи делата на своя Баща.
Истина ви казвам: блажен е този син, който следва съветите на майка си и постъпва в съответствие с тях. Но сто пъти по-блажен е този син, който приема съветите на своя Отец и ги следва, защото ви бе казано: „Почитай своя баща и своята майка, за да се продължат твоите дни на Земята!“
И аз ви казвам, синове човешки: почитайте Майката ваша Земя, следвайте всички нейни закони, за да се продължат вашите дни на тази Земя и почитайте вашия Отец Небесен, за да наследите вечен живот на Небесата. Защото Небесният Отец е сто пъти по-велик, отколкото всички бащи по поколение и по кръв, подобно на това, както Земната Майка е повече от всички майки по плът. И с друга мъдрост са изпълнени Словата и законите на Отеца Небесен и на Земната Майка, отколкото словата и волята на всички бащи по кръв и на всички майки по плът. И много по-ценно е наследството на вашия Отец Небесен и Земната Майка – вечното Царство на Живота на Земята и на Небесата, отколкото цялото наследство на вашите бащи по плът и по кръв и на вашите майки по тяло.
И вашите истински братя са тези, които изпълняват Волята на вашия Отец Небесен и на Земната Майка, а не братята по кръв.
Истина ви казвам: вашите истински братя по Волята на Отеца Небесен и на Земната Майка ще ви обикнат хиляди пъти повече, отколкото братята по кръв. Защото от времето на Каин и Авел, от времето, когато братята по кръв нарушиха Волята на Бога, няма истинско братство по кръв. И братята се отнасят към своите братя като към чужди хора.
Затова ви казвам: обичайте истинските свои братя по Воля Божия хиляди пъти повече, отколкото братята по кръв и тогава вашият Отец Небесен ще ви даде своя Свят Дух, а вашата Земна Майка – своето свято тяло.
И тогава синовете човешки като истински братя ще се обичат един друг с такава любов, която им дарява техният Отец Небесен и тяхната Земна Майка.
И само тогава ще изчезнат от Земята всички беди и всичката печал и ще се възцари на нея Любовта и радостта. И ще стане тогава Земята подобно на Небесата и ще дойде Царството Божие. И тогава заедно с Царството Божие ще дойде краят на времената.
И вие ще бъдете истински синове на Бога и ще имате Неговата Сила и ще знаете всички тайни. Тъй като мъдростта и силата могат да дойдат единствено от Любовта към Бога, затова обичайте вашия Небесен Баща и вашата Земна Майка с цялото си сърце и с всичкия си дух. Нека всички ваши дела бъдат посветени на Бога.
И не давайте храна на сатаната, защото възмездието за греха е смърт. При Бога е наградата за доброто – която е знание и вечна жива сила.“
И те всички коленичиха и благодариха на Бога за Неговата Любов.
Като си тръгваше, Иисус им рече: „Аз пак ще се върна при всеки, който е настойчив в пост и молитва до седмия ден.“
След това Иисус стана, но всички останаха насядали, защото всеки усещаше силата на Неговите думи.
Тогава между облаците се показа пълната луна и обви Иисуса в своята ярка светлина. Искри излизаха от косите Му, а Той стоеше сред тях. И никой не помръдна от мястото си, и не се чу нито един глас. И никой не знаеше колко време е минало, защото времето беше спряло.
Тогава Иисус протегна ръце към тях и каза: „Мир вам!“
И се отдалечи като повей на вятър, който раздвижва листата на дърветата.
И на реката имаше множество болни, които започваха да постят и да се молят заедно с ангелите Господни в течение на седем дни и седем нощи.
И дъхът на някои от тях стана зловонен, някои плюеха слюнки и повръщаха нечистотии. Други се потяха с воняща пот. Урината у много беше почти изсъхнала, червена и гъста като пчелен мед. И от много излизаха зловонни газове, които никой не можеше да понесе.
И когато Ангелът на водата влезе в телата им, от тях изтече всичко отвратително, всичката нечистотия на миналите им грехове. И земята, където изтичаха техните води, беше толкова замърсена, и зловонието беше така
ужасяващо, че никой не можеше да остане повече там. И всички трепереха ужас, гледайки цялата тази мерзост на сатаната, от която ги избавиха ангелите.
И велика беше тяхната награда за това, последвали съвета на Иисуса. Защото след изтичане на седмия ден всяка болка ги напускаше. И когато Слънцето се издигаше над хоризонта, осветявайки земята, видяха те Иис- ус, спускащ се към тях от планината и изгряващото Слънце обкръжаваше с блестящ ореол главата на Иисус.
„Мирът да бъде с вас!“
И в дълбоко мълчание те преклониха колене пред Него и докосваха краищата на Неговата дреха, като свидетелство за своето изцеление.
„Не на Мен ще благодарите, а на вашата Земна Майка, която ви е изпратила своите Ангели-изцелители. Идете и не грешете повече, за да не станете отново жертва на болестта. И постъпвайте така, за да бъдат винаги Ангели- те-изцелители ваши хранители.“
И те Го попитаха: „Къде да отидем, Учителю, нали в Теб се намират словата на вечния живот? Кажи ни, какви грехове трябва ние да избягваме, за да не видим вече болест?“
Иисус отговори: „Да бъде според волята ви!“
И като седна сред тях, заговори: „Вашите предци получиха наставление: „Почитай Отца Небесен и Земната Майка и следвай техните заповеди, за да се продължат твоите дни на Земята.“ И след тази заповед веднага беше дадена втора: „Не убивай!“ – защото Бог дава живот на всички, а това, което Бог е дал, човекът не трябва да отнема. Защото истина ви казвам: от една майка произлиза всичко, което живее на Земята. Ето защо, който убива, убива своя брат.
И тогава при такова престъпление на човека, ще се отдръпне от него Земната Майка и ще го лиши от своето живително лоно. И нейните ангели ще го изоставят и тогава сатаната ще се посели в неговото тяло.
И месото на убитите животни ще стане гроб за неговото собствено тяло. Защото истина ви казвам: който убива, самия себе си убива, а който яде месото на убитите животни, яде мъртво тяло. И в кръвта му всяка капка от кръвта на убитите животни се превръща в отрова; в неговото дишане се чува тяхното смрадно дишане, а в тялото му тяхната плът се превръща в гнойни гнезда; в костите му – техните кости се окисляват; в неговите черва – гноясват техните черва; в неговите очи – техните очи се превръщат в люспи; в неговите уши – техните уши отделят сярна секреция. Тяхната смърт ще стане негова смърт.
И само тогава, когато служиш на Отца наш Небесен, опрощават ти се за седем дни греховете, извършени за седем години. Но сатаната не ви прощава нищо и вие трябва да платите за всичко: око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак, обгаряне за обгаряне, рана за рана, смърт за смърт.
Не убивайте и не яжте никога месото на вашите невинни жертви, ако не искате да станете роби на сатаната. Защото това е път на страдание, водещ към смъртта. Изпълнявайте Волята на Бога, за да могат Неговите ангели да ви служат по пътя на живота.
Подчинявайте се на тези слова Божии: „И дадох ви всяка трева, приносяща семена, която се намира на повърхността на цялата земя и всяко дърво, на което се намира плод, приносящ зърна; нека това да бъде вашата храна! А на всяко животно на земята, на всяка птица във въздуха, на всичко, което пълзи по земята, на всички животни, в които има жизнен дъх, Аз давам всяка зелена трева; а на вас давам тяхното мляко.
Що се касае до плътта и кръвта, които оживяват животните, не трябва да се храните с тях. И ще ви държа отговорни за тяхната клокочеща кръв, за тяхната кръв, в която обитава душата. Аз ще ви искам отговор за всяко убито животно, така както за всички убити хора.
Защото Аз съм Господ, вашият Бог.
Аз съм Бог силен и ревнив, наказващ неправедността на бащите чрез децата до трето и четвърто коляно и всички тези, които Ме ненавиждат; и Аз оказвам милосърдието си върху хиляди поколения напред на всички онези, които Ме обичат и следват Моите заповеди.“
„Обичай Господа, твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките сили.“ – Ето първата и най-голяма заповед. А втората, подобна на нея, е: „Обичай ближния като самия себе си!“ Няма по-велики заповеди от тези!“
И като чуха тези думи, съхраняваха мълчание, но един от тях извика: „Учителю, какво да правя аз, ако видя в гората как див звяр разкъсва моя брат? Трябва ли да оставя брат си на гибел, или да убия дивия звяр? Ако го убия, ще наруша ли тогава закона?“
И Иисус отговори: „В началото на всички времена на вас ви бе казано: „Всички животни, които се движат по земята, всички риби в моретата и всички птици във въздуха се подчиняват на вашата власт.“
Истина ви казвам: от всички създания, живеещи на Земята, Бог е създал само човека по Свой образ и подобие. Затова животните са за човека, а не човекът за животните. Затова вие няма да нарушите закона, ако убиете див звяр, за да спасите живота на вашия брат. Защото истина ви казвам: човекът е повече от животното.
Но този, който без причина убива животно, когато то не го закача, без разлика дали това е убийство за удоволствие, за да се добие храна или пък за кожата му, или за неговите зъби, такъв човек извършва лоша постъпка, защото той самият се превръща в диво животно. Затова го очаква такъв край, както на дивите животни.“
Друг човек каза: „Мойсей, един от най-великите синове на Израил, позволи на нашите отци да ядат месо от чистите животни и забрани само да употребяват месото на нечистите животни. Защо Ти ни забраняваш да употребяваме месото на всички животни. Кой глас идва от Бога? Гласът на Мойсей или Твоят?“
И Иисус отговори: „Бог даде на нашите отци чрез посредничеството на Мойсей десет заповеди. – „Тези заповеди са много сурови!“ – заявиха вашите отци и не можаха да ги изпълнят. Когато Мойсей видя това, той съжали своя народ, нежелаейки да види неговата гибел. И тогава той им даде десет пъти по десет заповеди, но по-малко сурови, за да могат те да ги следват.
Истина ви казвам: ако вашите предци можеха да изпълнят десетте Божи заповеди, то на Мойсей не би му се наложило да дава десет пъти по десет заповеди. Защото този, на който краката са силни като планината Сион, не се нуждае от патерици, но на който краката са много слаби, несъмнено се нуждае от патерици, защото той не може да се движи без тях.
И Мойсей казал на Господа: „Сърцето ми е пълно със скръб, тъй като моят народ върви към своята гибел. Действително, тези хора, нямащи разсъдък, са неспособни да разберат Твоите заповеди. Те са като малки деца, които не разбират думите на своя баща. Разреши, Господи, да им дам други закони, за да не загиват те! Ако не могат да бъдат с Теб, Господи, направи така, Господи, че да не са против Теб; тогава ще могат да се удържат до идването на това време, когато ще съзреят, за да разберат Твоите думи и когато Твоите закони ще им се открият.“
Тогава Мойсей разби двете каменни скрижали, на които бяха издълбани десетте заповеди и вместо тях им даде десет пъти по десет. А от тези десет пъти по десет, книжниците и фарисеите направиха сто пъти по десет заповеди. И те сложиха на вашите рамене непоносим товар, който те самите не са в състояние да носят.
Действително, колкото по-близко са заповедите до Бога, толкова по- малко се нуждаем ние в това да бъдат те много, но колкото повече са отдалечени те от Бога, толкова са по-многочислени. Ето защо, законите на фарисеите и книжниците са безчислени; законите на Сина человечески – седем, законите на ангелите – три, а законът на Бога се ограничава до един.
Затова ви уча аз само на тези закони, които можете да разберете, за да станете вие хора и да последвате седемте закона на Сина на човека. По- късно ангелите ще ви разкрият също своите закони, за да може Светият Дух Божий да ви осени и да ви доведе до Своя закон.“
И всички бяха изумени от тази мъдрост и Му казаха: „Продължавай, Учителю, и обясни ни всички закони, които ние сме способни да разберем.“
И Иисус продължи: „Бог е дал следната заповед на вашите отци: „Не убивай!“ – обаче сърцата им се ожесточили и те са убивали. Тогава Мойсей е пожелал те поне да не се убиват един друг и им е позволил да убиват животни.
Но сърцата на вашите отци са се ожесточили още повече и те започнали да убиват без разлика хора и животни.
А аз ви казвам: не убивайте нито хора, нито животните и не разрушавайте храната, която поднасяте към устата си, защото, ако вие ядете жива храна, тя ще ви оживи, но ако вие убиете, за да получите своята храна, самата мъртва плът ще ви убие. Защото животът произхожда само от живота, а смъртта произхожда винаги само от смърт.
И всичко, което убива вашата храна, убива също така вашето тяло. А всичко, което убива вашето тяло, убива вашите души.
И вашите тела ще станат подобни на вашата храна, така както вашият
дух ще стане подобен на вашите мисли.
Ето защо, вие не трябва да се храните с нищо, което е преобразуване от огъня, студа или водата. Защото варените, замразените или повредените продукти обгарят, охлаждат или отравят и вашето тяло.
Не се уподобявайте на неразумния орач, който сее в земята варени, замразени или развалени зърна. Защото ще дойде есен и няма нищо да събере от своите полета. И голяма ще бъде неговата мъка.
А бъдете подобни на този земеделец, който сее на своето поле зърна, пълни с живот; и тогава неговите поля ще се покрият с пшенични класове изпълнени с живот и ще му въздадат сто пъти повече от тези зърна, които той е посял.
Защото истина ви казвам: живейте само с огъня на живота, но не подлагайте вашата храна на огъня на смъртта, който убива, както вашата храна, така и вашите тела и души.“
Един от тях попита: „Учителю, къде се намира огънят на живота?“
Исус отговори: „Във вас – във вашата кръв и във вашето сърце.“
Други попитаха: „Къде се намира огънят на смъртта?“
Той отговори: „Това е огънят, който гори извън вашето тяло, който е по- горещ от вашата кръв. С помощта на този огън на смъртта вие готвите вашата храна във вашите домове и поля.
Истина ви казвам: този огън, който разрушава вашата храна и вашите тела, прилича на огъня на злото, който опустошава вашите мисли и развращава душата.
Защото вашето тяло започва да прилича на храната, която вие ядете, а духът – на това, което вие мислите. Не яжте нищо, което е убито от по-горещ огън, отколкото огъня на живота. А яжте всички плодове, растящи на дърветата, всички треви от полята, млякото на животните, които са полезна храна за вас. Защото всичко това е израснало, съзряло и е било приготвено от огъня на живота; всичко това са дарове на ангелите на Майката наша Земя. Но не яжте никаква храна, вкусът на която е придаден от огъня на смъртта, защото тя е от сатаната.“
И тогава някои потресени, удивени попитаха: „Учителю, как без огън ще печем ние нашия насъщен хляб?“
Исус отговори: „Нека Ангелите Божии да ви го приготвят. Най-напред намокрете вашата пшеница, за да влязат Ангелите на водата в нея; след това я сложете на въздух, за да я обхване Ангелът на въздуха. И поставете всичко това от сутринта до вечерта под лъчите на слънцето, за да може Ангелът на Слънцето да се спусне там. И благословението на тези три ангела ще предизвика скоро появата на кълна на живота, който ще се развие от вашето зърно. Тогава смачкайте вашето зърно, пригответе тънки галети, както са ги правили вашите отци, когато са напускали Египет, този дом на робство. Поставете тези галети отново под лъчите на Слънцето на изгрев и когато Слънцето дойде до своята най-висока точка на небето, обърнете ги на другата страна, за да целуне и нея Ангелът на Слънцето и оставете тези галети до залез Слънце. Тъй като Ангелите на водата, въздуха и Слънцето са отгледали и са помогнали да съзрее зърното в полето и те също трябва да присъстват при приготвянето на вашия хляб. И същото Слънце, което, благодарение на огъня на живота, е предизвикало растеж и съзряване на зърното, трябва да изпече вашия хляб със същия огън. Защото огънят на Слънцето лава живот на зърното, на хляба и на вашето тяло. Та нали Ангелите на жи- зота на Живия Бог служат само на живите хора. Защото Бог е Бог на живота, че Бог на смъртта. Затова хранете се с всичко това, което го има на Божията трапеза: с плодовете на дърветата, със зърно и полски треви, с млякото на животните и с пчелния мед.
Всичката останала храна – дело на ръцете на сатаната, води към греха, болестите и смъртта. Докато в същото време богатата храна, която вие намирате на трапезата на Бога, ще даде на вашето тяло сила и мъдрост и болестта не ще се докосне до вас. И действително, именно от Божията трапеза старият Мафусаил е извличал своята храна и ако вие направите същото, аз ви обещавам, че Бог на живота ще ви даде, също както и на патриарха, дълъг живот на тази земя.
Защото истина ви казвам: Бог на живота е по-богат от всички богаташи на Земята; Неговата трапеза е по-обилна и снабдена по-добре, отколкото най-богатите трапези на празненствата на всички богаташи на Земята.
И така, в течение на целия ваш живот се хранете от трапезата на Майката наша Земя и вие в нищо няма да бъдете ограничени.
И когато се храните от нейната трапеза, вземайте всичко такова, каквото е. Не варете нищо и не смесвайте една храна с друга, за да не се превърне зашето пиршество в гниещо блато. Защото истина ви казвам: това е гнусно в очите на Господа.
А също така не се уподобявайте на лакоми слуги, които винаги присвоя- ват от трапезата на своя господар това, което е било предназначено за другите, излапвайки всичко в своята лакомия. Защото щом господарят забележи това, ще го изгони веднага от масата. И когато всички свършат трапезата, господарят ще смеси всички остатъци от храната, останали на масата, ще извика лакомия слуга с думите: „Вземи и яж всичко това със свинете, защото твоето място е с тях, а не на моята трапеза.“
Затова се грижете за храма на вашето тяло и не го осквернявайте с всякакви мерзости. Удовлетворявайте се с два-три вида храна, която вие винаги ще намерите на масата на Майката ваша Земя.
И не се опитвайте в алчността си да изяждате всичко, което виждате около себе си. Защото истина ви казвам: ако смесите вие различни видове храна в своето тяло, ще дойде краят на мира на вашето тяло и безкрайни войни ще бушуват в него.
И ще бъде то разрушено по подобен начин, както жилища и царства, враждуващи помежду си, вървят към собствената гибел.
Защото вашият Бог е Бог на Мира и Той не поддържа никога тези, които са разделени. И не предизвиквайте върху себе си гнева Божий, опасявайки се да не ви изгони от Своята трапеза и да не бъдете принудени да седнете на трапезата на сатаната, където вашето тяло ще бъде обгорено от огъня на греховете, болестите и смъртта.
И когато вие приемате храна, никога не яжте до насита. Избягвайте изкушенията на сатаната и слушайте гласа на Божиите ангели. Защото всеки момент сатаната и неговата власт ви въвеждат в изкушение, за да употребявате все повече и повече храна.
Живейте с Духа и се съпротивлявайте на желанията на тялото.
Вашият пост е винаги приятен в очите на ангелите Божии.
А също така, внимателно се отнасяйте към количеството храна по време на хранене и от количеството, което дава впечатление за ситост, изяжте не повече от една трета.
Нека теглото на вашата ежедневна храна да бъде не по-малко от една мина, но се предпазвайте то да не превиши две мини (около един килограм). Тогава ангелите Господни ще ви служат постоянно и вие никога не ще попаднете пак в робство на сатаната и неговите болести.
Не пречете на действието на ангелите във вашето тяло, прекалено често приемайки храна. Защото истина ви казвам: този, който яде повече от два пъти на ден, изпълнява в себе си замисъла на сатаната. И тогава ангелите на Бога ще напуснат неговото тяло, а сатаната веднага ще го овладее.
Приемайте храна само тогава, когато Слънцето достигне зенита, а втори път след неговия залез. И няма да видите никога болест, защото този, който постъпва така, намира благо в очите на Господа.
А ако искате ангелите Божии да се възрадват във вашето тяло, а сатаната да бъде изгонен далеч от вас, то сядайте на масата Божия за приемане на храна само един път на ден. И вашите дни на Земята ще се продължат, защото такова поведение е угодно в очите на Господа.
Яжте само тогава, когато трапезата Божия е поставена пред вас и само това, което намерите на нея.
Защото истина ви казвам, Бог знае добре какво и кога е нужно на вашето тяло.
От началото на месец Жиар (май) яжте ръж; в течение на месец Сиван (юни) – пшеница – най-съвършената от всички треви, които дават зърно. Направете така, че вашият ежедневен хляб да бъде приготвен от пшеница, за да може Господ да се погрижи за вашето тяло.
В течение на месец Тамуз (юли) се хранете с кисели плодове (френско грозде, кисело грозде), за да отслабне тялото ви и да бъде изгонен сатаната от него.
В течение на месец Елюл (септември) събирайте грозде и пийте неговия сок. В течение на месец Маркешвана (октомври) събирайте сладко грозде, изсушено от Ангела на Слънцето, за да укрепи той вашето тяло, тъй като в него обитават ангелите на Господа.
Вие трябва да ядете смокини, богати на сок, в течение на месец Аб (август), а през месец Шебат (януари), когато остане излишък от това, което сте събрали, позволете на Ангела на Слънцето да изсуши тези плодове за вас. Хранете се със сушени смокини и бадемови ядки в течение на всички тези месеци, когато дърветата не плодоносят.
Що се касае до тревата, която расте след дъжда, хранете се с нея в течение на месец Тибет (декември), за да очистите вашата кръв от всички заши грехове. И в течение на същия този месец започнете да пиете млякото на вашите животни, тъй като Господ е насадил тревата на полето за всички животни, за да попълват те със своето мляко храната на човека.
Защото истина ви казвам: блажени са тези, които ядат само храна от трапезата на Господа и избягват всички мерзости на сатаната.
Не употребявайте нечиста храна, докарана от далечни страни, а само тази, която ви дават вашите дървета, защото вашият Бог знае добре времето и мястото на храната, която ви е нужна. И Той дава храна на всички народи, на всички държави това, което е най-добро за всеки от тях.
Не се хранете така, както правят езичниците, които напълват бързо своя стомах с всякакви мерзости на сатаната.
Защото силата на ангелите Божии влиза във вас с живата храна, която Господ ви дава на Своята царска трапеза. И когато се храните, мислете за това, че над вас се намират Ангелите на въздуха, а под вас – Ангелът на водата. Когато се храните, дишайте бавно и дълбоко, за да може Ангелът на въздуха да благослови вашата храна. И особено сдъвквайте добре вашата храна дотогава, докато тя стане течна, за да може Ангелът на водата да я превърне в кръв във вашия организъм. Яжте бавно, като че вие се обръщате с молитва към Господа.
Защото истина ви казвам: могъществото ще влезе във вас, ако вие по този начин се храните на Неговата трапеза.
Защото сатана превръща в зловонно блато тялото тези хора, над които по време на хранене не са слезли Ангелите на въздуха и водата. И тогава Господ не ще ги търпи повече на Своята трапеза. Защото трапезата на Господа – това е олтар и този, който се храни на трапезата на Бога, се намира в храма.
Истина ви казвам: тялото на човешкия син се превръща в храм, а неговите органи в олтар, ако изпълнява Божиите заповеди. Когато се храните, вие сте в храма, ето защо не вземайте нищо от олтара на Господа, когато вашият дух е раздразнен, но особено, когато имате лоши мисли и сте пълни с гняв или завист към когото и да е. Влизайте в храма на Господа само тогава, когато почувствате в себе си призив на Неговите ангели, защото всичко, което ядете с печал, с гняв или без желание, се превръща във вашето тяло в отрова. Действително, дишането на сатаната осквернява тази храна.
Поместете с радост своите дарове на олтара на вашето тяло и направете така, че да бъдат далеч от вас всички лоши мисли, когато вие получавате в своето тяло Силата Божия, излизаща от Неговата трапеза. И никога не сядайте на трапезата Божия, докато не ви призове на нея Ангелът на глада. На царската трапеза пребивавайте в радост с ангелите на Бога, защото това е приятно за сърцето на Господа. И ще бъде вашият живот дълъг на Земята, защото тези, които служат на Бога, са Му скъпи, и най-добрият Божи слуга ще ви служи през всичките ваши дни – Ангелът на радостта.
И не забравяйте, че всеки седми ден е свят и трябва да бъде посветен на Бога. Шест дни хранете своето тяло с даровете на Земната Майка, но на седмия ден посветете тялото си на вашия Небесен Отец. На седмия ден не приемайте никаква храна и живейте само с Божието Слово, и прекарайте целия този ден с Божиите ангели в Царството на Небесния Отец. И в течение на целия седми ден позволете на ангелите Божии да строят небесното царство във вашето тяло – така, както в течение на шест дни вие сте се трудили в царството на Земната Майка.
Ето защо, не позволявайте на никаква храна във вашето тяло да препятства работата на ангелите в течение на седмия ден. И тогава Господ ще ви даде дълъг живот на Земята, така че да можете вие след това да се радвате на вечния живот в Царството Небесно. Защото истина ви казвам, ако вие не боледувате повече тук, на Земята, ще имате вечен живот в Царството Небесно.
И ще ви изпраща Бог всяка сутрин Ангела на Слънцето, който ще ви разбуди от вашия сън. Подчинете се веднага на призива на вашия Отец Небесен и не позволявайте на мързела да ви овладее, не оставайте в леглото, защото Ангелите на водата и въздуха ви очакват винаги отвън. А в течение на деня работете с ангелите на Земната Майка, за да успеете още повече да ги опознаете – тях и техните дела.
Но след залез Слънце, когато вашият Отец Небесен ви изпрати Своя най-скъпоценен Ангел на съня, спете и почивайте цяла нощ, пребивавайки с Ангела на съня. И тогава вашият Отец Небесен ще ви изпрати Своите безименни ангели, за да бъдат те с вас цялата нощ. И безименните ангели на Отца ваш Небесен ще ви научат на много неща за Царството Божие, точно така, както ангелите на Майката-Земя, които вие знаете, ще ви научат на всичко от нейното. Защото истина ви казвам: всяка нощ ще бъдете вие гости в Царството на вашия Небесен Отец, ако следвате Неговите заповеди. И когато се събудите сутрин, ще почувствате в себе си силата на безименните ангели. И вашият Небесен Отец ще ги изпраща при вас всяка нощ, за да развиват те вашия дух по подобен начин, както всеки ден Майката-Земя ви изпраща своите ангели да развиват те вашето тяло. Защото истина ви казвам: ако в течение на деня, вашата Земна Майка ви държи в обятията си, а в течение на нощта Отец Небесен излива върху вас Своята целувка, тогава синовете човешки ще станат Синове Божии.
Нощем и денем се съпротивлявайте на изкушенията на сатаната. Не бодърствайте нощем и не спете денем от страх ангелите Божии да не ви напуснат.
И нека да не ви доставят удоволствие нито питиетата, нито пушенето, изхождащи от сатаната, защото от тях вие ще бодърствате през нощта и ще спите през деня. Защото истина ви казвам: пиенето и пушенето представляват мерзост в очите на вашия Бог.
Не се предавайте на разврат нито денем, нито нощем, тъй като развратникът е подобен на дърво, сокът на което изтича от неговото стъбло. И това дърво изсъхва без време и не дава повече никакви плодове. Не бъдете развратници от страх, че сатаната ще изкуши вашето тяло, а Господ ще направи семето ви безплодно.
Избягвайте всичко прекалено горещо или прекалено студено. Защото такава е волята на вашата Земна Майка, за да не причините вие никакво зло -а вашето тяло нито с топлото, нито със студеното. И вашите тела трябва да бъдат не по-горещи и не по-студени, отколкото, когато ангелите Божии ги съгряват или охлаждат. И ако вие последвате заповедите на Земната Майка, тогава всеки път, когато вашето тяло стане прекалено горещо, тя ще изпрати при вас Ангела на студа да го освежи. И всеки път, когато то се охлади, тя ще ви изпрати Ангела на топлината, за да ви съгрее отново.
Следвайте примера на всички ангели на Отца небесен и на Майката- Земя, които денем и нощем работят непрестанно в Царството Небесно и в земното царство. И приемете в себе си най-могъщия от ангелите Божии – Ангелът на труда – и се трудете всички заедно в Царството Божие.
Вземете за пример водата, постоянно течаща; вятъра, когато той духа; Слънцето, което изгрява и залязва; растежа на дърветата и тревите, които растат; животните, които бягат и лудуват; луната, която се пълни и намалява; звездите, които изгряват и угасват. Защото всичко, което има живот в себе си, се движи и върши своята работа и само това, което е мъртво, е неподвижно. Защото Бог е Бог на това, което има живот, а сатаната е бог на това, което е смърт.
Затова служете на вашия Бог, за да може вечният поток на живота да ви поддържа и за да се измъкнете от вечната неподвижност на смъртта. Трудете се непрестанно за установяването на Царството Божие, за да не бъдете увлечени от сатаната. Бъдете истински синове на Майката ваша Земя и на Небесния си Отец, за да не попаднете в робството на сатаната. И тогава Майката ваша Земя и Отец Небесен ще изпратят при вас Своите ангели, за да ви обичат и служат. И техните ангели ще впишат заповедите Божии във вашия ум, във вашите сърца, за да разбирате, чувствате и да изпълнявате заповедите на Бога.
И всеки ден молете Небесния ви Отец и Майката ваша Земя, за да стане вашата душа така съвършена, както е съвършен Светият Дух на вашия Небесен Отец и тялото ви да стане така съвършено, както е съвършено тялото на Майката ваша Земя. Защото ако вие разбирате, чувствате и изпълнявате заповедите им, всичко, за което се помолите в своите молитви на Небесния си Баща и на вашата Земна Майка, ще ви бъде дадено. Защото Мъдростта, Любовта и могъществото на Бога са над всичко.
Молете се така на вашия Отец Небесен:
Отче наш,
Който си на Небесата,
да се свети Името Твое,
да дойде Царството Твое,
да бъде Волята Твоя,
както на Небето, така и на Земята.
Хлябът наш насъщний, дай го нам и днес.
И прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме на нашите длъжници.
И не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твое е Царството и Силата,
и Славата во веки веков. Амин!
И така се молете на вашата Земна Майка:
Майко наша,
която си на земята,
да се свети името Твое,
да дойде Царството Твое,
да бъде волята Твоя в нас, както и в Тебе.
Както изпращаш всеки ден своите ангели,
изпрати ги и на нас.
Прости ни греховете наши,
както и ние изкупуваме всички наши грехове пред Теб.
Не позволявай да станем жертва на болестите
и избави ни от всяко зло.
Защото на теб принадлежи земята,
тялото и здравето.
Амин!
И всички заедно с Исус се молиха на Отца Небесен и на Майката-Земя.
След като се помолиха, Исус им каза: „Също така, както вашите тела бяха възродени от ангелите на Майката ваша Земя, може духът ваш да се възроди от ангелите на вашия Отец Небесен. Станете истински синове на вашия Отец Небесен и истински братя на синовете човешки.
До този момент вие бяхте във война с вашия Отец, с вашата Земна Майка и с вашите братя и служехте на сатаната. От този ден живейте в мир с вашия Небесен Отец, с Майката-Земя и с вашите братя, синовете человечески. И се борете със сатаната, за да не отнеме той вашия свят. Давам ви мира на Майката ваша Земя за тялото ваше и мира на Отца ваш Небесен за вашия дух, така че този мир да цари сред синовете человечески.
Елате при Мен всички вие, уморени, страдащи, измъчени и скърбящи, защото Моят мир е пълен с безкрайна радост. Затова аз винаги ви приветствам така: „Мирът да бъде с вас!“
И вие се приветствайте така един друг, за да може тялото ваше да бъде осенено от мира на вашата Земна Майка, а духът ваш – от мира на вашия Отец Небесен.
И само тогава ще има мир между вас, защото Царството Божие ще пребъде във вас.
А сега се върнете при братята свои, с които сте водили досега война, и им донесете вашия мир.
Блажени са тези, които се борят за мир, защото ще придобият те Мира Божий.
Идете и не грешете повече. И предайте всекиму вашия мир така, както и аз ви давам своя мир. Защото Моят мир произлиза от Бога. Мирът да бъде с вас!“
И Той ги остави. И Неговият мир слезе върху тях и в сърцата им влезе Ангелът на Любовта, а в умовете им се настани Мъдростта на закона и те отидоха сред човешките синове, за да донесат Светлината на мира на своите братя, които живеят в тъмнината.
И като се разделяха, те си казваха един другиму: „МИР ВАМ!

 

Произход на Славяните август 27, 2019

„Също в древни времена синът на Рама мина през Иран. Казваше се Лав. Той отиде в Кавказ. Затова руснаците са наричани славяни. Виждате ли, името му беше Лав – слав – с любов“

Шри Матаджи Нирмала Деви, 15.09.1992, Лос Анджелис, САЩ.

 

Психолозите се занимават с патология февруари 23, 2019

PATOLOGIA

 

Активирай своя Парасимпатикус ноември 25, 2018

Ако картината се движи насочете вниманието над главата и ще видите как движението ще се забави или спре.

С внимание над главата вие активирате своята Парасимпатикова НС. Как постоянно можете да правите това може да научите чрез Сахаджа Йога.

Ilusion

Parasim

 

 

 

Дървото на живота октомври 6, 2017

Дървото на живота е божествената система в нас.
Евангелие на Мира от Есеите
Исус протегна ръце към дървото и каза: „Вижте Дърво-
то на Живота, което стои по средата на Вечното Море.
Гледайте не само с телесните очи, но вижте с очите на духа
Дървото на Живота при извора на течащите потоци; при
живия извор в една безводна земя. Вижте вечната градина
на чудесата и в средата й Дървото на Живота, мистерия-
та на мистериите, от което никнат вечни клони за вечна
сеитба, които ще пуснат корени в Потока на живота от
Вечния извор. Вижте с очите на духа ангелите на деня и
ангелите на нощта, които пазят плодовете с пламъци от
Вечна Светлина, горящи във всички посоки.
Синове на Светлината, вижте клоните на Дървото на
Живота, протегнати към царството на Небесния Отец.
Вижте корените на Дървото на Живота, спускащите се в
гърдите на Земната Майка. Човешкият Син е издигнат на
вечна висота и върви сред чудесата на равнината; защото
само Човешкият Син носи в тялото си корените на Дървото на Живота – същите корени, които сучат от гърдите
на Земната Майка; и само Човешкият Син носи в духа си
клоните на Дървото на Живота – онези клони, които се протягат към небето, чак до царството на Небесния Отец.

 

Виждаш въже и го смяташ за змия юни 11, 2017

Един пример: Виждаш въже и го смяташ за змия.Щом разбереш,че въже- то е въже,погрешното ти схващане,че е змия,свършва и ти изгубваш страха, който то внушава.Затова мъдрият,който се стреми да разчупи оковите си, трябва да познава реалността.

Както желязото пръска искри,когато влезе в досег с огън,така изглежда че действа и възприема мисловният орган,понеже е в досег с Брахман,чистото съзнание.Способностите за действане и възприятие,които привидно принадле- жат на мисленето,са нереални.Те са така лъжливи,като халюцинации,фантазии и сънища.

Всички превъплъщения на майя – от мисълта за „аз“ до тялото и до предметите на сетивно възприятие – са нереални.Те са нереални,понеже се изменят всеки миг. Атман никога не се променя.

ПЕРЛАТА НА РАЗЛИЧАВАНЕТО – Шри Шанкара.

 

Програми за нови в София, Дупница, Хасково и Велинград март 11, 2017

Filed under: Духът — Peter @ 11:51 am
Tags: , ,
Публична програма по Сахаджа Йога в Хасково
18.03/събота/ от 13:00ч.
Младежки дом, зала No 202
тел.0888/874-388
Публична програма по Сахаджа Йога във Велинград
18.03/събота/, 17:00ч.
Хотел „Уникат“ 2 ет, ул. „Връх киселец“ 1
тел.0894/587-021

Публична програма по Сахаджа Йога в Дупница
ул. Цар Симеон Велики 33, студио за здраве и йога Лотус.
19 март/неделя/ от 11:00 ч.
Продължава всяка неделя от 11:00 ч.
за контакт 0879842889

10.03.2017 (петък)
от 18:30 часа – КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ 
София, кв. Дружба, Дом на културата „Искър“, в зала „Шарен Свят“,
/близо до метростанция „Искърско шосе“/.
Продължава всеки петък на 
същото място по същото време.
За контакт и записване: 088 98 098 54
 
11.03.2017 (събота)
от 11:00 часа – КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ 
София, кв. Младост 2, блок 290 (отляво на РУМ Младост)
/близо до метростанция „Акад. Ал.Теодоров-Балан“/
Продължава всяка събота на 
същото място по същото време.
За контакт и записване: 0878 508 707
 
12.03.2017 (неделя)
от 12:30 часа – КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ 
София, кв. Надежда 2, блок 263 (на гърба на вх. Г)
/близо до метростанция „Надежда“/.
Продължава всяка неделя на 
същото място по същото време.
За контакт и записване: 0898 67 03 17
 
14.03.2017 (вторник)
от 18:30 часа – КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ 
София-Център, ул. Славянска №6, Славянско дружество в България
/зад Народния театър и до Министерство на Финансите, близо до метростанция „Софийски университет“/.
Продължава всеки вторник на 
същото място по същото време.
За контакт и записване: 088 88 743 88

 

 

 
%d блогъра харесват това: