Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Истинският духовен учител юли 17, 2008

„Истинският духовен учител няма какво да преподава в обичайния смисъл на думата, няма какво да ви даде или да добави към вас – нова информация, вяра или правила на поведение.

Единственото, което може да направи духовният учител, е да ви помогне да премахнете онова, което ви разделя от истината кои сте всъщност и от познанието, което вече имате дълбоко в себе си.

Духовният учител има за задача да ви разкрие измерението на вътрешната дълбочина, която е и покой.“

ЕКХАРТ ТОЛЕ – „ГЛАСЪТ НА ПОКОЯ“

 

ГЛАСЪТ НА ПОКОЯ, Екхарт Толе юли 16, 2008

Повечето хора прекарват целия си живот затворени в клетката на собствените си мисли. Те никога не се измъкват от тясната, умотворна, персонализирана представа за себе си, обусловена от миналото.

Във вас, като във всички хора, съществува измерение на съзнанието, което е много по-дълбоко от мисълта. То е самата ваша същност. Можем да го наречем присъствие, осъзнаване, непредубедено съзнание. Според древните учения, това е Христос във вас, или вашата природа на Буда.

Откриването на това измерение освобождава вас и света от страданието, което причинявате на себе си и на другите, когато не познавате друго освен създаденото от ума „малко аз“ и то ръководи живота ви. Любовта, радостта, творческата изява и трайният вътрешен мир не могат да дойдат в живота ви, иначе, освен през това неподвластно на стереотипите измерение на съзнанието.

Ако успеете да разпознаете, макар и за миг, мислите, които прекосяват ума ви, просто като мисли, ако успеете да забележите мисловно-емоиионалните си шаблони на реакция при проявата им, значи това измерение вече се пробужда във вас като съзнание, в което мислите и емоциите се случват – вечното вътрешно пространство, в което се разгръща съдържанието на живота ви.

Потокът на мисълта има огромна инерция, която лесно може да ви повлече със себе си. Всяка мисъл се преструва на ужасно важна. Тя иска изцяло да погълне съзнанието ви. Ето ви едно ново духовно упражнение: не взимайте мислите си прекалено насериозно.

Колко лесно е човек да попадне в капана на собствените си понятия!
В стремежа си да научи, разбере и контролира, човешкият ум обърква своите мнения и възгледи с истината. Той казва: „Точно така е“.

Трябва да си по-голям от мисълта, за да осъзнаеш, че както и да тълкуваш „своя живот“ или нечий друг живот или поведение, както и да съдиш за някоя ситуация, това не е нищо повече от гледна точка, една от многото възможни. Не е нищо повече от купчина мисли. А действителността е единно цяло, в което всички неща са преплетени и нищо не съществува само по себе си.

Мисленето фрагментира действителността – нарязва я на понятийни парченца.
Мислещият ум е полезен и мощен инструмент, но много ви ограничава, ако напълно превземе живота ви и вие не съзнавате, че той е само дребен аспект на съзнанието, което всъщност представлявате.

Мъдростта не е продукт на мисълта. Дълбокото познание, което тя представлява, възниква от простия акт да отдадеш на някого или нещо пълното си внимание. Вниманието е първичен интелект, чисто съзнание. То премахва бариерите, създадени от понятийното мислене, и с това настъпва осъзнаването, че нищо не съществува отделно и само по себе си. Свързва възприемащия и възприеманото в единно поле на осъзнаване. Лекува разединението.

Когато сте затънали в компулсивно мислене, избягвате онова, което е. Не искате да бъдете, където сте. Тук. Сега.

Догмите – религиозни, политически и научни -произтичат от погрешното убеждение, че мисълта може да улови действителността или истината. Догмите са колективни понятийни затвори. А най-странното е, че хората обичат затворническите си килии, защото им дават чувство за сигурност, фалшивото усещане „аз знам“.

Нищо не е донесло повече страдание на човечеството от неговите догми. Наистина, рано или късно всяка догма се разпада, тъй като действителността в крайна сметка доказва неистинността й, но ако не бъде прозряна заблудата в самата й основа, догмата ще бъде заменена от друга.
Каква е тази основна заблуда? Отъждествяването с мисленето.

Духовното пробуждане е пробуждане от съня на мислите.Царството на съзнанието е много по-необятно, отколкото може да схване мисълта. Когато престанете да вярвате на всичко, което мислите, излизате от мисълта и виждате ясно, че мислещият не е вашата истинска същност.

Умът винаги пребивава в състояние на „незадоволеност“, той винаги е алчен за още. Когато се отъждествявате с ума си, лесно се отегчавате и ставате неспокойни. Отегчението означава, че умът е жаден за още стимули, за още храна за мисълта и жаждата му остава неутолена.

Когато се чувствате отегчени, можете да утолите жаждата на ума, като се зачетете в списание, като се обадите по телефона, като пуснете телевизора, като се поровите из интернет, като излезете на пазар, или -и това никак не се случва рядко – като прехвърлите менталното чувство за недоимък от ума към тялото и го задоволите за кратко чрез поглъщане на повече храна.

А можете да си останете отегчени и неспокойни и да наблюдавате усещането за отегчение и неспокойство. С осъзнаването на усещането внезапно го обгръщат празнота и покой. Отначало полека, но с усилването на чувството за вътрешно пространство отегчението започва все повече да отслабва и да губи значимостта си. Ето че дори и отегчението може да ви помогне да научите какво сте и какво не сте.

Откривате, че „отегченият човек“ не сте вие. Отегчението е просто стереотипно движение на енергията във вас. Вие не сте нито гневни, нито тъжни, нито уплашени. Отегчението, гневът, тъгата, страхът не са „ваши“, не са личностни. Те са състояния на ума, които идват и си отиват.
Нищо от това, което може да идва и да си отива, не сте вие.
„Отегчен съм“. Кой знае това?
„Ядосан съм. Тъжен съм. Страх ме е.“
Кой знае това?
Вие сте знанието, а не състоянието, за което то се отнася.

Всички видове предразсъдъци означават, че се отъждествявате с мислещия ум.
Означават, че вие вече не виждате другия човек, а само собствената си представа за него. Свеждането на друго живо човешко същество до представа вече е форма на насилие.

Мисленето, което няма своите корени в осъзнатостта, става самоцелно и нефункционално. Лишеният от мъдрост ум е изключително опасен и разрушителен. В такова състояние днес се намира по-голямата част от човечеството. Проявата на мисълта като наука и високи технологии, макар сама по себе си да не е нито добра, нито лоша, също става разрушителна, защото твърде често мисълта, която се материализира, няма корени в осъзнатостта.

Следващата стъпка в човешката еволюция е превъзмогването на мисълта. Сега това е нашата най-неотложна задача. Тя не означава да престанем да мислим, а само да не се отъждествяваме изцяло с мисълта, да не бъдем обсебени от нея.

ГЛАСЪТ НА ПОКОЯЕкхарт Толе

 

Учителя юли 14, 2008

    Шри Шанкара пояснява, че ни е нужен учител:

„Писанията учат, че безсмъртие не може да се постигне чрез работа, потомство или пари, а само чрез отречение. Така става ясно, че действието не може да донесе освобождение. Мъдрият трябва да се откаже от желанието да получава радост от външни неща и с всички сили да се стреми към освобождение, да потърси благороден и великодушен учител“- ПЕРЛАТА НА РАЗЛИЧАВАНЕТО- университетско издателство “Св. Климент Охридски“ – София , 1995

 

Йога сутри на Махариши Патанджали юли 10, 2008

Самадхи пада

Превод- Автора на БЛОГА

1.1     Сега започва обянението за йога

1.2     Йога е успокояване на темперамента на нашето внимание

1.3     Тогава чистото съзнание се установява в своята истинска форма.

1.4     В противен случай нашето внимание се замърсява.

1.5     Съществуват пет вида темперамент на вниманието, благоприятни и неблагоприятни.

1.6     Правилно възприятие, погрешно възприятие, фантазиране, спомняне и сънуване.

1.7     Познанието се достига чрез: Правилно възприятие, заключение и пояснения от учител или свещен текст.

1.8     Погрешното познание е резултат от неправилно разбиране

1.9     Понякога думите пораждат фантазии, които не са реалност

1.10          Сънуването е резултат от резултат от нашия темперамент.

1.11          Спомените се пораждат от нашето минало, без да се видоизменят.

1.12          Темперамента на нашето внимание може да се успокои чрез практикуване на необвързаност, безпристрастност и липса на желания.

1.13          Практиката изисква старание за установяване на спокойствие

1.14          Когато се практикува дълго време без прекъсване и с искренна отдаденност тя стабилно се установява.

1.15          Чрез необвързаност, безпристрастност и липса на желания дори и към нещата описани в свещенните текстове се установява пълен контрол.

1.16          Това върховно състояние е отвъд гуните.

1.17          Като начало, процеса на успокояване е съпроводен с четири състояния: размисъл, мисли, блаженство и  себеосъзнаване.

1.18          Практикувайки спиране на мисловната дейност спомага за премахване на предишните остатъчни обослувености.

1.19          Достигайки състояние, когато тялото не се усеща ние се сливаме с Природата.

1.20          Необходимите условия за достигане на самадхи са: вяра, енергия, безмисловно състояние и мъдрост.

1.21          И то/ самадхи/ се постига бързо чрез устремление .

1.22          Но достигането му зависи от интензивността, която бива – бавна, средна и бърза.

1.23          Или чрез посвещение към Ишвара/ БОГ/

1.24          Отражението/ Атма-Духът/  на Ишвара/Бог/ в нас остава недокоснат от акумулираните от нас Карми.

1.25          Там / в Духът/ е източника на безграничното познание.

1.26          Така Духът също е учител на предишните поколения, недокоснат от времето.

1.27          Чрез мантрата ОМ.

1.28          Чрез мантруване / на ОМ/ ние осъзнаваме значението му.

1.29          По този начин се достига до вътрешното Себе и пречките отпадат

1.30          Съществуват девет вида препятствия, които отвличат нашето внимание: Болест, Мързел, Нерешителност, Небрежност, Апатия, Невъздържаност, Погрешни разбирания,  Чувството че не може да се достигне реалността, Нестабилност.

1.31          В резултат от тях ние преживяваме страдания, депресия, неравномерно дишане и разсеяност.

1.32          За да се да ги превъзмогнем е нужно да практикуваме следното:

1.33          Да успокояваме вниманието си от обекти пораждащи доброжелателство, състрадание, наслада, хладнокръвие, щастие, състрадание, благотворителност и недоброетелност.

1.34          Да задържаме дъха си след вдишване и издишване.

1.35          Да задържаме вниманието си на определен обект, което ще доведе до достигане отвъд нашия темперамент.

1.36          Да се наслаждаваме на просветления интелект в нас.

1.37          Да не насочваме нашето внимание към нашите сетивни усещания.

1.38          Да вникваме в познанието идващо от нашите сънища.

1.39          Да медитираме върху произволен прдмет.

1.40    Така се постига овладяване на безкрайно малки и безкрайно голями обекти.

1.41 Когато темперамента на нашето внимание се успокои и съзнанието ни е абсолютно чисто, съзнанието ни може напълно да проникне и обхване обекта на концентрация.

1.42 Tогава съзнанието ни трудно разграничава името, значението и познанието за определения обект.

1.43 Така обекта пречистен от име, значение и познание блести в своята истинска /вибрационна/ същност.

1.44 Така обекта може да бъде обозначен с име, значение и познание, но също и със своята истинска /вибрационна/ същност.

1.45 Истинска /вибрационна/ същност води до безформената същност.

1.46 Това е зародиша на вглъбенността/самадхи/.

1.47 В състояние без мисли се установява истинското Себе.           

1.48 Това е Природната Премъдрост-Божествената любов.

1.49 Тази Природната Премъдрост е различна от мъдростта за различните обекти, достигната през вековете.

1.50 Тази Природната Премъдрост възпрепятства възникването на остатъчни обослувености.

1.51 Така чрез оттеглянето на всички обослувености се установява дълбоката медитация.

 

Мислите юли 5, 2008

Това е откъс от книгата на Йоги Махаджан- Извисяването.

„Както Христос описва, дяволските духове обсебват, ако приемете да навлезете в мистериозните области. Ако сте слаби и уязвими и ако ви липсва вътрешна сила, тогава се залепвате към лош вид личност, която използва зли духове.

Духът ви обсебва, защото духовете, както и паразитите, се нуждаят от човешкия ум, за да се хранят. Чрез човешкия ум могат да внушават мислите си и така да засищат своите желания. Например, алкохолният дух желае алкохол, но не може да го има. Тогава чрез обсебване на човек, който има слабост към алкохола, постоянно изпраща към него вълни на желание да пие повече.

И така чрез умственото усещане на обсебения, духът засища своето желание за алкохол. Ето как духовете използват хората за посредници. В същото време продължават да правят индивида все по-слаб и му причиняват болести.

В Библията Христос често говори за изцеление на хора чрез изхвърляне на зъл дух, който ги обладава – чрез пречистването им. Той изхвърля демоните от лудите зад Морето на Галилей; всъщност възстановява контрола на Съзнателното над обсебващите духове.

Изследването на един от водещите американски невропсихиатри д-р Емлер Грийн от Фондацията Menninger в Канзас, който е работил над 15 години като физик по ракетите и по откриване на усъвършенствани метателни оръжия, гласи:

“Съобразно различни признаци, дългогодишният изследовател в тези области става обект на внимание на местните същества, които при нормални обстоятелства обръщат малко внимание на човешките същества. Системи за вътрешно изследване описват тези местни същества като реалности, чиито тела са композирани изцяло от емоционална, умствена и етерична субстанция и сочат, че на това ниво на развитие психологически не са по-добре от средностатистическия човек.

Тяхната природа е различна. Някои са злонамерени, жестоки и хитри и използват появата на изследователя вън от пашкула му (който дотогава го е защитавал с вградените в него бариери от умствена и емоционална субстанция) като възможност да се придвижат в личностната, субективна област на откривателя. Ако той не е относително свободен от индивидуален шлак, твърди се, че могат да го обсебят с различни натрапчиви импулси за тяхно собствено забавление. В крайни случаи могат да разрушат нормалното автоматично функциониране на нервната система, контролирайки мозъка чрез чакрите.

Много пациенти с мозъчно страдание са заявявали, че са под контрола на някакви субекти, но лекарите обикновено гледат на тези оплаквания като на част от умопомрачението, като на измишльотини и не работят по-нататък, за да открият нещо.“

Твърде интересно е схващането на д-р Грийн, че въпросните същества въздействат върху чакрите. То се успоредява с традиционното християнско учение, че дяволският дух се настанява на входния път между чувство и Дух, упражнявайки своя натиск не в най-дълбоката точка на Духа, а върху въображението.“

 

РЕЧ НА КЛАУС НОБЕЛ в Роял Алберт Хол, 3 юли, 1997 г. юли 1, 2008

РЕЧ НА КЛАУС НОБЕЛ
в
Роял Алберт Хол, 3 юли, 1997 г.

Действително животът е пълен с удивителни събития. Ние се срещаме сега с въодушевяващата мисия и послание на Святата Майка – Шри Матаджи Нирмала Деви, която не присъства тук, но Нейното духовно присъствие се усеща.

Наскоро се запознахме с прекрасното съдържание на писмото на аятолах Раухани, в което той високо оценява работата и мисията на Святата Майка и показва важната роля на жените в света. Той също не присъства тук сега и откровено казано аз също не знаех до преди 36 часа, че ще бъда в Кралския Алберт Хол пред тази аудитория

Но ето – аз съм тук и казвам: “Скъпа Майко, запознах се и с Вашия съпруг – г-н Шривастава, присъстващ в тази зала. И на вас скъпи приятели, търсачи на Истината, искам да кажа, че почти не ви виждам, поради светлината, излъчвана от вас. Затова кажете “да”, ако присъствате тук /аплодисменти/. Сега мога да ви виждам и чувам, така, както и вие мен. Искам да ви кажа, че имам виждане – видение за свят, който е по-добър, по-безопасен и по-разумен, отколкото този, в който живеем сега. Това е свят, в който хората живеят в хармония, в съгласие със себе си и с природата.

Сега тези думи изглеждат общи фрази, смели виждания, но има практически метод, за да преминем от мечтите към реалността. Да, аз ще споделя с вас и накратко ще ви кажа за главния аспект на нашата среща, откъдето ще стане ясно как ще бъде осъществена тази глобална трансформация. Условието е: верни мисли, правилни думи, правилни действия, точно тук и точно сега /аплодисменти/.

Ключовата дума разбира се, се явява “правилно”. В този свят се борим за това, което е правилно за мен и обратното. Това обаче е неопределено. Ето защо трябва да има отправна точка, според която да разграничим правилното от неправилното, Истината от лъжата.

Тази вечер Шри Матаджи ще ни каже кое е правилно. Сега ще ни доведат до знанието за самореализацията в света на Истината и ние ще можем да познаем Абсолютната Истина и Абсолютния покой.

…. Преди сто години Алфред Нобел установи Нобеловата награда за Мир. Тези премии се присъждат за изключителни успехи в областта на химията, физиката и медицината, литературата и в сферата на достиженията за мир на земята. Сред тези премии намирам, че премията на достиженията за мира е най-висока. И искам да кажа, че Алфред Нобел се вслушваше в мнението на жените.По своето време той се вслушваше в мнението на своята секретарка г-жа Берти от Саторн в Париж, когато тя още преди сто години му каза, че той е длъжен да използва своето благополучие за благото на света. Сега ние ще чуем друга жена, ще чуем посланието на Шри Матаджи.

Много съм вдъхновен от наследството на моя дядо и по-късно от учението на Шри Матаджи. Алфред Нобел говореше много за мира, той се боеше, че диаманта, използван при строителството на тунели ще може също да бъде използван за военни действия. Сега в арсенала на военните системи той е подобен на запалка, но в онова време диаманта беше един от най-разрушителните материали.

Алфред Нобел считаше, че в основата на мира стои отсъствието на война. Аз виждам, че мирът съществува в четири сфери: Първата – мир вътре в човека, тоест как ние се справяме с нашия ум, емоции и чувства, как се обръщаме към тялото си, явяваме ли се негови роби или ние сами сме си господари. Докато няма мир вътре в нас, никога няма да има мир на Земята. И най-безопасният, най-добрият път за установяване на мир в целия свят – това е да се основе движение, което да включва в себе си религиозни, философски течения, всички политически и научни организации в своята основа. Тази вечер ще говорим и ще разберем какво е това – мир вътре в нас. Какво означава Самореализация? Това означава, че ние осъзнаваме, но какво е това “само”?

Дами и господа, “само” означава, че в нас се намира божествена, космическа енергия, която съществува във всеки човек, но която не е събудена у болшинството хора в света. Духовните учители от древността са знаели, говорили са за това, но тази тайна на тайните старателно е била скривана до този момент, когато Шри Матаджи с голямо мъжество и велика мъдрост не е решила да дойде по свое собствено желание на тази Земя в това критично време от нашата история, за да сподели своето знание и мъдрост – спонтанната себереализация – Сахаджа Йога.

Себереализацията е нужна, за да се активира спящият източник на енергия, намиращ се нас, наречен Кундалини, на който е необходимо да се помогне да се издигне, за да се осъществи това, за което се говори в Библията: “Вие сте създадени по Мой образ и подобие” /аплодисменти/.Това е първата сфера на мира, който трябва да имаме вътре в себе си. Следващата сфера на мира, това е мира в нашето семейство, в обществото, в нашите нации, мира сред етническите групи и религии, което ни прави действително истински.

Обръщам се към вас и вие като активни слушатели можете да се поставите на мястото на другите хора, само тогава ще имате виждан за тяхната перспектива и ще можете да разберете какво искат те да ви кажат. Ние през цялото време говорим, говорим и говорим. Моята скъпа жена, която присъства тук ми каза:”Клаус, ти говориш твърде много, ти не слушаш”. И аз започнах да практикувам това, за което тя ме призова – активно да слушам. /Това е втората сфера на мира./

Третата сфера на мира е сферата, която ме е интересувала изначално – нали съм европеец и шведски бизнесмен, защо сега съм тук и говоря на езика на духовността, говоря за това на какво можем да се надяваме в бъдеще?

Аз правя това, защото имам дълбоко уважение към Природата. Лауреатът на Нобелова премия на Мира – д-р Алберт Швайтцер беше казал, че след като е работил и работил и работил, опитвайки се да формулира фразата, която би съдържала всичко, което е знаел, всичко, което е искал да предаде посредством своята философия, той я е оформил така: “Благоговение пред живота!”

Природата не е нищо друго, освен изобилие от примери на Живота в многолики варианти. И аз ви казвам, скъпи търсачи на Истината, че сега ние, човечеството, поради нашето невежество, поради нашата алчност, нашите страсти към властта се намираме в процес на разрушаване на всичко това, което прави планетата ни уникална и това, което създава Живот на Земята.

Земята е подобна на син скъпоценен камък във Вселената! Съществува само една Земя. Тя е крехка и ние трябва да се погрижим за Нея и да я уважаваме. Ние не можем да нарушаваме законите на Природата, а трябва да живеем по Нейните закони! Ако ги нарушим Майката Земя ще ни разруши. Човешкият вид като такъв се явява единствен по рода си. Ние знаем колко други видове съществуват: 5, 10 или 30 милиона. Но ние знаем и това, че е било доказано от видния учен в Харвардския Университет Е. О. Вилсон, че нашите действия довеждат до умирането на 250 видове всеки ден, сякаш ние преднамерено и с упорство изтегляме нишка след нишка от това, което съставлява тъкънта на Живота. Но Майката Земя няма да ни позволи да правим това безнаказано.

Четвъртата сфера на мира – това е мирът, който трябва да познаем, мирът между нас и Бога. Всяка религия или група, която повдига оръжие и унищожава своя враг в името на Бог, не следва това към което ни призовава Бог. Светът не трябва да познава насилието /аплодисменти/. И светът не трябва да познава войната.

Аз назовах, както чухте, четири сфери на мира, те се явяват етиката на Земята. И тази вечер ние ще чуем от Святата Майка, как можем да получим този еталон, това разпознаване, как можем да различим кой е пред нас: шарлатанин, измамник или гениална личност. Вие, уважаема аудитория сте дошли тук след различни търсения и аз както и вие също сме търсили Истината.

Започнах да различавам Истината достатъчно ясно и позволете ми да ви кажа, че аз разглеждах живота на Земята като училище, където ние се учим на усъвършенстване и очистване.

Сега на Земята всичко е взаимосвързано, взаимозависимо и всичко си взаимодейства. На земята, а и на небесата, както предполагам, всяко действие има протимодийствие, всяко следствие има своята причина и всяка причина има свое следствие.

Святата майка, както казах, е човек с много висок Дух. Тя владее знания за много животи, за всичко, за всички закони, невидими закони, Духовни закони.Тя винаги и навсякъде работи безкористно, както работи законът за гравитацията, а той винаги работи.

Аз във висша степен съм удовлетворен от учението на Шри Матаджи и на мене ми е много приятно да съм в Нейното общество. В Библията е казано : “Вие ще познаете дървото по плодовете”.

Неотдавна срещнах млади мъже и жени от различни части на света и всички те светеха и излъчваха вътрешен мир и хармония. Това са уникални хора, които би трябвало да последвате. Те са тези, които могат да нарекат себе си посланици на Земята. И когато завърши тази среща и получите своята Себереализация, аз съм уверен, вие наистина ще можете да различавате Истината от лъжата и ще осъзнаете, че сляпата вяра или фанатизма нямат смисъл, че използването на насилие като последен аргумент /при решаване на спорни въпроси/ в края на краищата потенциално ще ви доведе до нещастие, ще доведе до конфликти и войни.

Дами и господа, аз знам, че бъдещето е в наши ръце, то е и в моите ръце и че бъдещето на планетата се намира в сърцето на всеки човек.
Накрая, искам да завърша своето встъпление с индийска басня. Чух я на конференцията в Рио през 1992 г. Това беше двадесетгодишната конференция, когато за първи път се повдигна на световно ниво темата за околната среда. През 1972 г. в Стокхолм на конференцията са присъствали само министър-председателя на Индия и кралят на Швеция. Двадесет години по-късно, на конференцията в Рио, вече имаше 110 държавни глави.

Миналата неделя в Ню Йорк, с участието на 70 държавни глави, които са били и в Рио и още други пет е била разработена удивителна Декларация в 21 пункта. Казах на г-н Шривастава /съпруга на Шри Матаджи/, когато ме попита за резултата от конференцията, че ние добре говорим за това как да подсигурим бъдещето, но ми се струва, че в ООН само вървят постоянни диалози. А сега – тази вечер ние ще предприемем действия …

Попитах един светец от Индия “Има ли надежда за бъдещето?” И получих отговор: Господин Нобел, ще отговоря на Вашия въпрос със следното: “Когато Бог създал Земята, Той бил много щастлив и удовлетворен. Това било Неговото най-прекрасно Творение във Вселената и Той решил да отпразнува случилото се като устроил празнична вечеря. Бог поканил всички Ангели и всички дяволи. Когато дошли Той като добър домакин ги поздравил и казал: “Докато вие сте тук ще прекарате хубаво времето си, ще получите добра храна, най-добрата напитка – божествен нектар, но има едно условие, което трябва да изпълните и то е следното: По време на празнуването на Моето Творение вие не трябва да сгъвате лактите си”.

Дяволите тогава закрещели, че не им трябва даже и малка част от такава вечеря: – “Как ще се наслаждаваме на всичко това без да сгъваме лакти?” И казвайки всичко това те си отишли.

След това започнала вечерята. Ангелите се наслаждавали и Бог бил много щастлив! Те се хранели един друг, без да сгъват лакти, делели всичко, грижели се един за друг. И това е всичко, което ние заедно трябва да правим в бъдеще”

 

 
%d блогъра харесват това: