Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Дървото на живота октомври 6, 2017

Дървото на живота е божествената система в нас.
Евангелие на Мира от Есеите
Исус протегна ръце към дървото и каза: „Вижте Дърво-
то на Живота, което стои по средата на Вечното Море.
Гледайте не само с телесните очи, но вижте с очите на духа
Дървото на Живота при извора на течащите потоци; при
живия извор в една безводна земя. Вижте вечната градина
на чудесата и в средата й Дървото на Живота, мистерия-
та на мистериите, от което никнат вечни клони за вечна
сеитба, които ще пуснат корени в Потока на живота от
Вечния извор. Вижте с очите на духа ангелите на деня и
ангелите на нощта, които пазят плодовете с пламъци от
Вечна Светлина, горящи във всички посоки.
Синове на Светлината, вижте клоните на Дървото на
Живота, протегнати към царството на Небесния Отец.
Вижте корените на Дървото на Живота, спускащите се в
гърдите на Земната Майка. Човешкият Син е издигнат на
вечна висота и върви сред чудесата на равнината; защото
само Човешкият Син носи в тялото си корените на Дървото на Живота – същите корени, които сучат от гърдите
на Земната Майка; и само Човешкият Син носи в духа си
клоните на Дървото на Живота – онези клони, които се протягат към небето, чак до царството на Небесния Отец.

 

 
%d блогъра харесват това: