Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Kожата на лицето му блестеше ноември 30, 2010

Доклад на Публий Лентул Пилат
До Негово Императорско Величество Тиберий Цезаря

Ваше Императорско Величество!

Разбрах доколко желаете да се известите и ето – според изследванията си – ще Ви разкажа подробно.
Между нас се яви един добър човек на име Иисус Христос, за когото народът говори, че е истински пророк и създател на всички твари, които се намират на небето и земята. Наистина, о, Цезаре, за тогова много чудеса се слушат всеки ден! Този човек наричат Иисус Христос и само с едно продумване възкресява мъртви, изцелява болни. Той е среден на ръст и до такава степен приятен, щото като го видят, принуждават се или да го обичат, или да му се боят. Косата му до ушите има оряхов цвят, а от ушите до раменете – като цвета на земята, но още по-хубава.

Като назарянин, той носи коса и лицето му е весело и хубаво. Носът и устата му са такива, че не могат да се опишат, брадата му е рядка, погледът му е много приятен, очите му са много хубави и синкави. И това е за чудене, че светлината, която изтича от очите и лицето му, начинът на бляскавостта, правят човека да не може да го гледа: изобличенията му докарват страх, а наставленията му – плач. Никой не го е видял да се смее, а да плаче – много пъти са го виждали. Ръцете и ушите му са много нежни. Повечето от хората са благодарни на отговорите му, но често не се явява при тях, а когато се явява, прави това с нравствено предпазване.

Както майка му е много хубава по тая страна, тъй и той е до неимовярност хубав. Ако питате за науката му, без да е учил от някого всичките науки и изкуства, знае добре и всеки йерусалимец се бои от него. Той много пъти ходи бос, някои, като го видят, броят го за луд, но като говори, всички се боят и треперят.

Според както казват, не са виждали такъв учен човек, дори мнозина казват и вярват, че е Бог. Някои го укоряват, че показва незаконността на царските Ви закони, заради това се боя от числото на тия злодейци. Изповядват обаче, че никого не е докосвал, а мнозина са се сподобили с добрината му.
Писах настоящето, за да се съобразя със заповедите на Ваше Величество.

Ваш раб: Юдейски управител
Публий Лентул Пилат

Оригиналът се пази в библиотеката на цезарите в Рим.

_________________________________________________

Изход 34:30
Но Аарон и всичките израилтяни, като видяха Моисея, че, ето, кожата на лицето му блестеше, бояха се да се приближат при него.
Изход 34:33
И когато Моисей свърши говоренето си с тях, тури на лицето си покривало.
Изход 34:35
И израилтяните виждаха лицето на Моисея, че кожата на лицето му блестеше; а Моисей пак туряше покривалото на лицето си, догде да влезе да говори с Господа

 

И изведнъж осъзнавате, че това е само игра ноември 27, 2010

Вие сте осемгодишен. Неделна вечер. Позволено ви е да останете буден един час повече.  Семейството играе “Монополи”. Казват ви, че вече сте достатъчно голям и можете да се включите в играта. Губите. Непрекъснато губите. Стомахът ви се свива от страх. Почти всичко ваше е загубено. Купчината пари пред вас се е стопила. Братята ви грабват всички къщи от вашите улици. Продава се и последната улица. И изведнъж осъзнавате, че това е само игра. Подскачате от радост и събаряте от масата голямата лампа. Тя пада на пода, като повлича и чайника. Другите се ядосват, но вие се смеете, докато се качвате по стълбите, за да си легнете. Знаете, че сте нищо и че не притежавате нищо. И знаете вече, че да бъдеш нищо и да нямаш нищо – са двете неща, които дават неизмерима свобода.

Янвилем Ван де Ветеринг из “Дзен Джобен Пътеводител”

 

“И така, после стигаме до този център, който наричаме Вишудхи. Тези 16 венчелистчета се грижат за шийния сплит. Това е много важен център и той отговаря за общуването. Например, когато говорите, вие комуникирате. Чрез вашите ръце – стискате ръце, докосвате някого и можете да общувате – даже ако не можете да говорите, можете да общувате също с вашите ръце. Когато мислим, че сме много отговорни, този център излиза извън контрол.

Едни хора пътували със самолет. Те били от село, не знаели какво е самолет. Казали им да вземат по-малко багаж, за да има по-малко тежест за самолета. И така те влезли в самолета, сложили си всичкия багаж на главите и казали: „Опитваме се да намалим теглото на самолета.” По същия начин се държим и ние, докато всъщност Всепроникващата сила, която е създала всички нас, създала е вселената и ни е довела до това ниво на човешки същества, прави всичко, а ние си мислим, че сме отговорни – че трябва ние да го направим. Но щом като станете Сахаджа йоги, вие правите нещо, но не мислите, че го правите. Вие просто казвате: „Случва се.” Какво красиво чувство е това. Тогава нямате кръвно налягане, главоболие, напрегнатост – не. Защото ние не го правим, то просто става и ще откриете, че всичко просто се случва.”

Шри Матаджи Нирмала Деви – Зала Порчестър, Лондон, 1 август 1989г.

 

 

“ Ако погледенете по целия свят, ние сме направени по един и същ начин. Разбира се, има разлика в проявленията. Индиецът изглежда като индиец, но само в Индия може да видите, че индийците имат толкова различни лица. Вие може да видите всякакви цветове и всякакви неща по техните лица. Само Индия е мястото, където можете да намерита всички видове хора. Вие може да намерите  като руснаците, може да видите хора като японците, като китайците и африканците.

Всички видове хора има в тази страна. За да покажат, че всички видове хора могат да се нарекат една раса като индийците. Невинаги  само невежеството кара хората да забравят, че всички сме едно. Всяко човешко същество се смее по един и същи начин. А нима те се смеят по разричен начин? Когато те трябва да ядат, дъвчат по един и същи начин. Когато плачат, техният плач е един и същ начин. Техните действия са същите.”

Шри Матаджи Нирмаал Деви – Вишудхи, Делхи, 1983 г.

 

ТАЙНАТА КУНДАЛИНИ ноември 25, 2010

ТАЙНАТА КУНДАЛИНИ

 

Хората пренебрегнаха Истината и не ги е грижа

Аз само мога да кажа: Елате вътре.Вътре във вас е поставена Истината.
И просто я открийте за себе си, защото е ваша собствена и е вътре във вас
Тя е ваша и е вътре във вас. Единственото нещо е да я видите и усетите.
Останалото, начина, по който хората имат всякакви неща за Истината
е нещо, което ми се струва, че всички честни хора трябва напълно да го отрекат.

Когато сме станали човешки същества, ние не сме направили нищо за това.
Ние просто станахме човешки същества, това е просто нещо. Ние не стояхме на главите си и ние не правихме нищо за да станем по-човечни и по-малко маймуни.То просто стана, спонтанно.

Така всеки трябва да разбере,че нашата еволюция се е осъществила чрез един жив процес. И чрез живата енергия на БОГ. БОГ, който е жив, а не мъртво нещо, което може да ви даде само някакви идеи и вие да се придържате към тях, които са мъртви.

Така, че спонтанността на живота трябва да се изработи вътре във вас. Този вид съзнание ви издига по-високо от нивото, където сте. На това ниво като човешки същества каквото и да разбираме за живота, каквото знаем за живота е истина.

Може да е истина, а може и да не е истина. Нека да я държим отворена, може и да е може и да не е. Например ако ви кажа нещо за страна, в която никога не сте били това може да е вярно, може и да не е вярно. По-добре отидете там и вижте за себе си.

И това е нещото, което всеки трябва да направи. Да се постави себе си по такъв начин. Нека да видим, дръжте умовете си отворени, да видим каква е истината за себе си.

Сега, тази истина беше казана от много велики мъдреци, от пророци и много инкарнации дошли на Земята. Както знаем Христос говори за нея Гуру Нанак говори за нея, Кабир говори, Лао Дзе говори, Буда говори. Всички те казваха едно нещо.

Което хората, което бих казала хората пренебрегнаха и сега не ги е грижа за това. И простото нещо, е че вие трябва да се получите своето Второ раждане Вие трябва да познаете себе си. Вие трябва да получите Себереализация.

Това бе казано от всеки от тях. Вместо това ние изграждаме нещо,
което не ни води натам. То ни води до там, че някой казва: ”Ние просто не го правим”. Това е просто въображаемо нещо ако аз кажа: “Затворете си очите и ще отидем в Царството Божие”. Това не става по този начин.

Нещо трябва да стане във вашето съзнание. Означава, това което усещате сега, вие трябва да усещате нещо повече от това. Вие трябва да станете нещо повече вие трябва да се разширите повече и това разширение трябва да стане, не само чрез лекция или говорейки с вас, но чрез някакво събития във вас.

Както семето трябва да стане дърво и трябва да покълне и както яйцето трябва да стане птица, трябва да израсте и тогава трансформацията се осъществява. По същия начин Истината трябва да дойде до вас. Така, че какво трябва да стане? Ако Истината трябва да дойде, вие не може да платите за това и вие не може да направите никакво усилие за това
Но какво трябва да стане?

Когато Истината дойде, когато Истината дойде тогава виждате нещата по различен начин. Вие сте променен, вие трябва да се бъдете променен
Ако сте едно с Истината, как ще живеете с лъжата?
Това е толкова просто. Много просто нещо
И вие знаете, че всички живи процеси са най-простите.

 

Но как да станем светец никой не каза… ноември 24, 2010

Имаше велик светец наречен Видитама,който отиде в Китай.Той започна религия наречена Зен. Зен означава Дхяна/медитация/. И той искаше да представи Зен по такъв начин, че хората да останат без мисли.

Той направи голям съд. Пълен с пясък, устроен и постави няколко камъка.
И той им каза да седят отстрани на този съд и просто гледайте, но не мислете. Хората не можаха да го разберат. Обикновено всеки би отишъл и ще каже това изглежда като кораби в морето или всякакви такива неща, но никой не опита да остане в съзнание без мисли.

И аз казах на някой от тях, че това е за съзнание без мисли. Те не можаха да разберат. След това ние имахме в Япония ТАО. Той говореше за Всепроникващата сила, която е ТАО. И Лао Дзе е този, който описа светците, какви са светците как се държат те, как говорят, какви да техните обноски. Всичко.

Но как да станем светец никой не каза. Струва ми се, че няма пълно описание как да се направи от човек светец. Също в 12 век, Гнянешвара беше в 12 век. Той говори за това и каза за това в неговата книга, за всичко. Защото бе такъв стила, че гуру тогава имаше само един ученик

Той трябва да даде Реализация само на един последовател, не на много. Аз не знам за какво им бе този закон или правило. И тогава започна в 12 век. Имаше много светци,които потопиха молбите за Реализация. Всички си мислеха, че тези ритуали не са добри затова те отхвърлиха ритуалите и това.

Но това, което трябваше да стане никой не го знаеше. Аз прочетох за техните животи. След това аз прочетох многото светци, които бяха там,
но изглежда, че никой не знаеше как да издигне Кундалини.

Това бе основния проблем, че те не знаеха как да издигнат Кундалини. По това време мисля, че нямаха тази сила или може би нямаха познание.
Те говориха за Кундалини. Това е добре,но те не знаеха как да издигнат Кундалини. Това е много специална сила на Духовността.

Никой от тях не успя да каже или обясни как да издигнете Кундалини. Сега всички вие получихте тази сила,което е толкова рядко нещо. Всички вие я получихте. Аз не виждам някой, който няма такава сила да издига Кундалини.

Вие може да не я издигате, защото сте удовлетворен със себе си,
но това не е много добро нещо.

Ако вие сте получили отваряне на вашата Сахасрара и ако знаете как да издигате Кундалини вие всички трябва да отидете навън да давате Реализация на хората.

Нищо няма да е от по-голяма полза за хората от Себереализацията.
Няма смисъл да се правят други благотворителности, даване на пари, даване на това. Безполезно е.

Най-доброто нещо е вие всички да изчезнете навън да видите хората, които искат своята Себереализация и да им дадете Себереализация.

 

Творението ноември 22, 2010

 

Сахаджа йога -Урок по медитация 1 ноември 18, 2010

Урок по медитация 1

 

ОСНОВНИ ТЕХНИКИ И ПОНЯТИЯ В САХАДЖА ЙОГА

За да разберем системата Сахаджа Йога, първо трябва да се запознаем с някои често използвани понятия в нея.

Кундалини – “кундал” на санскрит означава “навивка”. Енергията “кундалини” е навита на 3,5 навивки в основата на гръбначния стълб в сакралната кост. Това е “божествената искра” , “живата вода” или “енергията на Светия Дух” във всеки човек.

Сакрална кост – триъгълна кост в основата на гръбначния стълб. Наричана е “сакрална” или “свещена” тъй като не изгаря при кремация на тялото.

Три каналажизнената енергия в нашето тяло се движи по три основни канала.

Ляв канал или “Ида нади”. Енергията движеща се по Левия канал е енергията на съня, на миналото, на спомените, на емоциите, на навиците.

Десен канал или “Пингала нади”. Енергията движеща се Десния канал е енергията на действието, на бъдещето, на разума, на амбициите.

Централен канал или “Сушумна нади”. Енергията движеща се по Централния канал е свещената Кундалини, енергията на Духа.Тя се проявява в настоящето.

Когато Кундалини се издигне по Централния канал, тя захранва и осветлява седем основни психо-физически центрове наречени “чакри”.

Чакра на санскрит означава “колело”. В тялото на човека има седем основни психо-физически центрове (“чакри”), които управляват дейността на нашата физическа, емоционална и духовна система.

Когато Кундалини се издигне до седмата чакра (Сахасрара) в нашата фина система и прониже фонтанелната кост (Брахмараднра), ние усещаме хладен полъх над главата. По-късно започваме да го чувстваме и върху дланите и пръстите на ръцете. Хладните вибрации са резултат от въздействието на Кундалини върху   централната нервна система. Ако някоя чакра е блокирана, тя пречка по пътя на енергията към Сахасрара и Кундалини се опитва да я изчисти. В този процес се отделя топлина и ние имаме вместо хладен – топъл полъх над главата и по дланите. При блокаж е възможно да усетим боцкане или парене по пръстите  тъй като нашите чакри са свързани с различни части на тялото ни  чрез фина енергийна мрежа, по която се предават сигнали за състоянието на енергийните центрове. Благодарение на това разбираме коя чакра е блокирана и трябва да бъде изчистена.

Блокажи в чакрите

Чакрите трябва да се поддържат отворени, за да се улесни свободното движение на енергията. Тя се увреждат от външни и  вътрешни фактори. Храната, напитките, взаимоотношенията с хората, въздействията на фалшиви гуру, други елементи от заобикалящата ни среда са външни влияния. Различни вируси, инфекции също могат да засегнат чакрите. Нашите настроения, отношения, чувства и мисли са вътрешни влияния.

Балансиране

За да се постигне Йога (връзка с космическата енергия), трябва да бъдем в равновесие. Когато качествата на един от нашите фини канали преобладават, това създава дисбаланс в нас. Например, ако преобладават проявленията на качествата на Ида нади (Левия канал) – крайни емоции като потиснатост и превъзбуда, тъга, пасивност, апатия, слабоволие, леност, мисли обвързани с миналото – нашето внимание попада в лявото енергийно поле. От друга страна, твърде многото физическа и умствена дейност, планиране, агресия, мисли за бъдещето изтласкват вниманието ни в енергийното поле на Пингала нади (Десния канал). Тези движения на вниманието трябва да спрат и ние трябва да се установим в центъра, в настоящето, за да може Кундалини свободно да се издигне по Централния канал (Сушумна нади).

Установяване в Сахаджа Йога

В Сахаджа Йога, когато някой получи Себереализацията си от Шри Матаджи или от Сахаджа йоги, той получава сетивно потвърждение за това – тоест по хладния полъх върху дланите на ръцете си и над фонтанелата той може да разбере, че пробуждането на Кундалини действително е станало. Освен това хората у които Кундални успешно се издига по Централния канал и отваря Сахасрара чакра, остават в съзнание без мисли, изпълнени с вътрешен мир, интуитивно усещайки, че се отварят за едно ново познание, много по-съвършено от относителните и субективни ментални знания.

Някои хора чувстват след Себереализацията да се издига горещ полъх от фонтанелата и ръцете им. Някои нямат никакви усещане по ръцете или имат вибрации само върху едната ръка. Всичко това показва, че има някакъв проблем във фината система. Хора, при които целият фин енергиен механизъм е силно увреден, не усещат нищо, защото Кундалини не може да се издигне от своя “дом” в сакралната кост.

Каквото и да сме усетили при Себереализацията, е важно да продължим да медитираме редовно, за да позволим на Кундалини да изчисти напълно фината ни система и да продължи да ни свързва с Всепроникващата сила на живота. Самата Себереалзиация е ключов момент за отварянето на нашето съзнание към ново измерение на познание, но тя трябва да бъде стабилизирана чрез медитация, защото в противен случай чакрите се затварят и Кундалини отново заспива в сакрума, оставяйки неизмеримите потенциали от духовна енергия у нас неизползвани.

В Сахаджа Йога практиките за изчистване на фината система и медитацията са напълно достъпни за всеки нормален индивид и могат да бъдат изпълнявани, без да се налага човек да изоставя ежедневните си професионални и семейни задължения.

За да овладеем вниманието си да поддържаме чакрите си чисти и да навлезем по-дълбоко в новото съзнание, ние трябва да медитираме два пъти дневно по 15-20 минути. Това ще ни помогне да използваме максимално енергийните си потенциали, за да бъдем в добро здраве, да се справяме успешно с критичните ситуации в ежедневието и да израстваме духовно.

Медитация

Медитацията в Сахаджа Йога се състои в това да останем в съзнание без мисли и това се случва когато Кундалини да се издигне до и над седмия център Сахасрара.

Вибрациите, излъчвани от тялото на Шри Матаджи събуждат и издигат енергията Кундалини на медитиращия. На конференцията по нетрадиционна медицина в Москва през м. май 1998 г. физикът акад. д-р Анатолий Акимов доказа, че аурата на Шри Матаджи (или енергията, която се излъчва от нейното тяло) клони към безкрайност. Това на практика означава, че всяка нейна снимка има същото излъчване както нейното тяло. Ето защо при медитация сядаме пред снимката на Шри Матаджи и поставяме ръцете си спокойно отпуснати върху коленете, с длани, обърнати нагоре. Ръцете ни поемат потока  от вибрации.

Няма задължителна поза за медитация, но добре е да седнем удобно. Ако кракът ни изтръпва или гърбът ни боли, вниманието ни ще се отклони навън, а целта е то да отиде навътре, така че трябва да се чувстваме комфортно. В същото време не е препоръчително да сме прекалено отпуснати, защото това ще предизвика сънливост, ще ни изтласка в Левия канал и ще ни попречи да установите равновесието, необходимо за издигането на Кундалини. Добре е гърбът, вратът и главата да са изправени, за да се улесни свободното движение на енергията по Централния канал. Ако можем да седнем на земята със скръстени крака, това ще ни помогне много да навлезем в медитация, тъй като Майката Земя ни освобождава от отрицателната енергия натрупана в нас. Ако ни е трудно да направите това, можем да седнем на стол и раздалечим леко краката си един от друг, защото те отговарят за двата енергийни канала и не бива да си влияят.

Когато Кундалини се издигне до Сахасрара настъпва състоянието на “тишина на ума”, състояние в което мислите изчезват и настъпва покой, мир и тишина.

При различните индивиди това състояние на пълен покой има различна продължителност. Редовната медитация удължава периода, в който умът е в тишина, без мисли.

Особеност на медитацията е в Сахаджа Йога е, че мислите, които се появяват в съзнанието по време на медитация, трябва да бъдат наблюдавани от позицията на страничен наблюдател, като нещо външно спрямо нас.

Когато умът е в покой, тогава енергията Кундалини балансира, успокоява, лекува, захранва психо-физическите центрове на нашето тяло наречени чакри.

Едновременно с подобряване на физическото ни състояние се подобрява емоционалната ни стабилност, развиват се духовни качества, подобрява се дори социалната ни среда и благополучие.

Това е така тъй като ние всички сме част от великото цяло на човеците и както медът привлича пчелите, така успех и приятели търсят уравновесения човек.

Събуждането на Кундалини е жизнен процес, като покълването на едно семе в Майката Земя. Семето е нашата духовна енергия, а Земята е нашата фина система или природа, която има способността събуди живота в семето, чистите вибрации, излъчвани от Шри Матаджи, са водата, която полива семето и подхранва неговия растеж. За да стане семето дърво, все пак ние трябва да му помогнем, отстранявайки бурените, които отнемат водата и светлината от него, т.е. да премахнем негативната енергия от нашите центрове чрез изчистващи техники и установяване на качествата на отделните чакри.

 

Индийска вечер – Докосване до пъстрия свят на Индия, 20 Ноември, 18.00 ноември 17, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХАДЖА ЙОГА Себереализация от Шри Матаджи ноември 16, 2010

 

 
%d блогъра харесват това: