Сахаджа Йога

„Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви.

Сахаджа медитация в Мадагаскар януари 31, 2010

Днес имахме програма за нови хора тук в Антананариво.

Имаше общо 55 човека, от които 30 нови.

 

Яма-нияма януари 28, 2010

Негативната практика на „въздържане“ (яма) и положителното култивиране на добри навици (нияма) cа първата стъпка към духовността.

Яма се състои от петте големи усилия за въздържане от (1) увреждане на всичко живо, (2) лъжа, (3) кражба, (4) чувствени влечения и (5) жажда за богатство (тези пет принципа са неувреждане – ахимса, правдивост – сатя, некрадене – астея, въздържан живот – брахмачаря, и неалчност – апариграха). Това въздържане трябва да се култивира заедно с принципите нияма, т.е. чистота на тялото и ума, задоволство, стабилност, учене и отдаденост на бога.

 

Способността да се наслаждаваме е функция на ПСНС-Сушумна януари 27, 2010

Човек не знае какво да направи със своята свобода и тръгва да търси нови учители, застава пред компютъра или се хваща за либидото. Но последното не е пълноценно, тъй като способността да се наслаждаваме е функция на парасимпатиковата нервна система. Нарастващият стремеж на съвременния човек към страничните (ляв и десен) канали прави удовлетворението все по-отдалечено и илюзорно.

Колкото повече човек се стреми към удоволствие, толкова по-малко той е способен да различи неговия вкус. Колкото по-малко той контролира себе си, толкова повече той контролира другите. Наистина е трудно да се запълни нашата вътрешна пустота. Загубвайки чувството да търсим реалното, както и чувството за екология на дхармата, ние се пренасяме все повече и повече във външна дейност, безпорядък – безпорядък, който обезобразява нашата планета.

Социално-икономическата структура установи система за външно, материално възнаграждение, което, както се очаква, трябва да компенсира нашата нарастваща неспособност да се наслаждаваме на дълбоко, вътрешно, истинско удовлетворение.
-Пришествието-

 

Абсурдна ситуация януари 26, 2010

 

Добро и Зло

Да направим равносметка. “Добро” е това, което осъществява нашата еволюция в направление Божественото царство. “Зло” е това, което му противостои. Космическата битка между силите, които движат еволюцията и силите, които се борят против това се е преместила от макрокосмическия стадий, където Боговете се борят с демоните, към микрокосмическия стадий, което е човешката психика.

Правилата, които Бог е дал в играта за човешката еволюция, са правилата за човешката свобода. Срещайки се с атаките на бхутовете, нереализираният човек може да защити себе си само посредством качествата на своите добродетели. Именно за да се запазят тези качества в продължение на векове, са се преплитали отношенията между нравствеността, чиито закони формират материята на нашата цивилизация, и смисъла на нашата еволюция.

Тази тъкан развива един вид колективна имунна функция против въздействието на злото. Човек еволюира в социален план. Когато в този план се узаконяват практики, които не се съгласуват с дхармата, нивото на съпротивление на индивида за негативни вмешателства се понижава. Той все повече ще бъде предразположен към негативни мисли, чувства и поведение, които ще нарастват подобно на търкаляща се снежна топка, което на свой ред ще засегне и ближните му.

Затова нашите морални ценности, които сами по себе си обезпечават отношението на индивида към обществото, включват в себе си закона за Дхарма в социален смисъл, което гарантира трайност на човешкото семейство. Те намират изражение в сбор от обреди, обичаи и закони, които, ако се спазват по определения начин, издигат барикада срещу обсебване от бхутове и произтичащото от това разрушително поведение.

Ако правовата система е вдъхновена от Дхарма, то тя ще се стреми да разрушава обкръжаващата среда, в която бхутовете могат да процъфтяват. Древните римляни са практикували обреди, които са обединявали психическите енергии против адхармичните бхутове.

Отдавна е време отново да намерим нашата връзка с дхармата. И за да стане това, не бива да очакваме много от съществуващата етична и правова система. Историята ни дава в изобилие примери за това как една много добра система може да се манипулира от много лоши хора. Ние издигнахме в абсолютна ценност търпимостта, но не бива да забравяме, че да търпим злото, това означава да нанасяме вреда на Доброто. И свободата, с която много се гордеем, ни кара свободно да се отдаваме под господството на окултни сили. “Прекрасни хора” през шейсетте години така раздуха банковите сметки на лъжепророците, че това им позволи да създадат отвратителни империи.

Но нека да не забравяме, че в края на краищата оцеляването на цивилизацията зависи от качествата на психо-духовните морални и правови структури, които тя е съградила, за да се защити от силите на Сатаната, независимо в какви форми те действат. Когато тези бариери са разрушени, идва краят, който се проявява в моралното разложение и социалния разпад.

 

Света да видиш в зрънце пясък януари 21, 2010

 

Най-сигурното място януари 19, 2010

 

Тъмнината януари 14, 2010

Filed under: еволюция — Петьо @ 10:17 am
Tags: , , ,

 

 
%d блогъра харесват това: